hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVI SE

Predavači VSS-a sudjelovali na stručnom skupu “Zdrava mjesta rada smanjuju opterećenja – sprečavanje mišićno – koštanih poremećaja povezanih s radom”

Novosti > Predavači VSS-a sudjelovali na stručnom skupu “Zdrava mjesta rada smanjuju opterećenja – sprečavanje mišićno – koštanih poremećaja povezanih s radom”

Predavači VSS-a dr.sc. Sarajko Baksa, prof. v. š. i Ines Baksa, pred. sudjelovali su na stručnom skupu pod nazivom: “Zdrava mjesta rada smanjuju opterećenja – sprečavanje mišićno – koštanih poremećaja povezanih s radom” u organizaciji Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (MROSP) pod pokroviteljstvom Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU – OSHA), a koji je organiziran povodom obilježavanja Europskog tjedna sigurnosti i zdravlja na radu u sklopu kampanje ZDRAVA MJESTA RADA SMANJUJU OPTEREĆENJA 2020. – 2022.

Kampanja ZDRAVA MJESTA RADA SMANJUJU OPTEREĆENJA usmjerena je na sprečavanje mišićno-koštanih poremećaja povezanih s radom, a ključna je za podizanje razine svijesti o sigurnosti i zdravlju na radu diljem Europe.

Predavači VSS-a dr.sc. Sarajko Baksa, prof. v. š. i Ines Baksa, pred. su na skupu izložili rad pod nazivom “Znanstvena analiza mišićno – koštanih opterećenja povezanih s oblikovanjem sjedećeg radnog mjesta”.

U radu je istaknuta potreba usklađivanja tehnologije i tehnologičnosti izrade, kao i tehnike, ergonomije i organizacije rada, da bi se dobio optimalni učinak rada prilikom oblikovanja radnog mjesta.  Antropometrija je glavni izvor informacija za utvrđivanje primjenljivosti radnoga prostora, a sam izbor ergonomskih antropometrijskih mjera varira ovisno o čitavom nizu čimbenika, što se prvenstveno  odnosi na oblik stroja ili nekog proizvoda i njegovom zadatku.

Istaknuta je važnost oblikovanja radnog mjesta čime se utvrđuje najpovoljnija metoda rada do koje se dolazi analizom strukture tehnoloških postupaka, zahvata i pokreta. Sam zadatak oblikovanja radnog mjesta je neposredna prilagodba rada, sredstava za rad i radnog okoliša radniku, u svrhu ublažavanja, smanjenja opterećenja i zamora radnika prilikom izvođenja različitih tehnoloških operacija, te nadalje u svrhu povećanja kvalitete proizvoda kao i smanjenja troškova proizvodnje.

Da bi se izbjegao nepravilan položaj tijela prilikom obavljanja radnih zadataka u sjedećem položaju, potrebno je odabrati pravilnu visinu radnih površina i stolica i to uzimajući u obzir tjelesnu visinu osobe i tehnološku operaciju koju obavlja. Uvođenje novih računalnih metoda omogućilo je brzo i točno određivanje svih važnih tjelesnih veličina, kako bi se dimenzije i oblici elemenata okoline prilagodili čovjeku. U tu svrhu koristi se računalni program ERSABA, koji s ulaznim podacima spola i tjelesnih visina ljudi, utvrđuje dvadeset i dvije karakteristične antropometrijske veličine čovjeka. Ovaj je program od iznimnog značaja u osiguravanju zdravog mjesta rada i postizanja smanjenja opterećenja, sprečavanja mišićno – koštanih poremećaja povezanih s radom.

Kampanja je pokrenuta jer poremećaji mišićno-koštanog sustava predstavljaju najčešći zdravstveni problem povezan s radom u Europi. Njihov utjecaj nema samo posljedice na zdravlje radnika kao pojedinaca, već i na poduzeća i nacionalna gospodarstva.

Više o samoj kampanji možete vidjeti ovdje.