Veleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
APPLY NOW
Veleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
APPLY NOW

PREZENTIRANA POSTIGNUĆA VELEUČILIŠTA STUDIJA SIGURNOSTI OD ŠVICARSKE AKVIZICIJE 2021. GODINE

Novosti > PREZENTIRANA POSTIGNUĆA VELEUČILIŠTA STUDIJA SIGURNOSTI OD ŠVICARSKE AKVIZICIJE 2021. GODINE

U petak, 03. ožujka 2023. godine, u dvorani „Geneva“ na kampusu Veleučilišta studija sigurnosti (VSS), upriličeno je druženje Upravnog vijeća, Gospodarskog savjeta, Studentskog zbora, nastavnog i nenastavnog osoblja ekosustava VSS-a.

Tom je prigodom dekan dr. sc. Luka Leško, DBA održao izlaganje o realiziranim aktivnostima unazad dvije godine (od akvizicije VSS-a od strane SSBM Geneva) te prezentirao plan daljnjeg razvoja institucije u centar izvrsnosti u integralnom području sigurnosti, temeljeno na ESG standardima, a nakon čega je uslijedilo druženje uz finger food u lounge prostoriji kampusa.

U nastavku navodimo rezime postignuća VSS-a unazad dvije godine:

 • Veleučilište studija sigurnosti postalo dijelom grupacije SSBM Geneva, najveće švicarske poslovne škole po broju studenata, a čije programe pohađaju studenti iz 131 države svijeta;
 • Veleučilište studija sigurnosti uselilo u novouređeni Kampus u vlasništvu grupacije, a što predstavlja jednu od najvećih privatnih investicija u visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj;
 • Uspješno izvršena tranzicija u Veleučilište studija sigurnosti, pri čemu su obnovljeni svi potrebni procesi;
 • Statut, pravilnici i ostali akti prilagođeni recentnom Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti;
 • Osnovan Gospodarski savjet, koji okuplja rukovodeće osobe globalnih, regionalnih i nacionalnih industrijskih lidera;
 • Ostvarena suradnja s brojnim partnerskim tvrtkama, od kojih su neke globalni lideri u određenim domenama sigurnosti;
 • Ostvarena suradnja s brojnim inozemnim akademskim partnerima diljem Europe;
 • Po prvi puta nakon višegodišnjeg razdoblja, pokrenuti svi studijski smjerovi iz razloga pojačane zainteresiranosti studenata (Zaštita na radu, Zaštita od požara, Zaštita okoliša, Zaštita osoba i imovine);
 • Uključeni renomirani predavači, kao temeljni nositelji kvalitete;
 • Održana brojna gostujuća predavanja stručnjaka iz renomiranih institucija (npr. Vijeće Europe);
 • Održani brojni programi cjeloživotnog obrazovanja;
 • Pet generacija upisanih studenata (udio studenata iz sfere oružanih snaga, policije ili primjerice vatrogastva, dokazuje da je riječ o instituciji koja obrazuje kadar od značajnog državnog interesa);
 • Dodijeljeno 36 stipendija (ukupno 168.000,00 EUR);
 • Implementiran napredni sustav osiguranja kvalitete, temeljen na Business Intelligence postulatima, umjetnoj inteligenciji i strojnom učenju;
 • Uvedene inovativne metode provjere ostvarenja ishoda učenja;
 • Provedeno 10 postupaka izbora u nastavna zvanja (+6 u procesu);
 • Objavljeno više od 200 znanstvenih ili stručnih djela, uz ukupan broj citata od oko 2 000;
 • Nastavnici i suradnici ostvarili 5 znanstvenih i 32 projekta stručne ili druge naravi;

 • U suradnji sa SSBM Geneva, pokrenut međunarodni znanstveno-stručni časopis Global Business and Integral Security;
 • Održana specijalizirana stručna konferencija SIGURNOST22, koja je okupila respektabilan broj visokih državnih uzvanika, članova akademske i stručne zajednice;
 • U suradnji sa SSBM Geneva, održana dva izdanja International Business and Integral Security Conference, uz sudjelovanje izlagača iz SAD-a, Japana, Singapura, Indije, Francuske, Švicarske, Gane, Hrvatske itd.;
 • Uključenje VSS u suorganizaciju 18th International Conference on Management and Safety 2023, u suradnji s glavnim organizatorom European society of safety engineers;
 • Istaknuta snažna društvena uloga studenata i nastavnika, kroz sudjelovanje u aktivnostima strukovnih udruga te humanitarnim aktivnostima (npr. rukovođenje u operaciji spašavanja nakon recentnih potresa u Turskoj; humanitarno prikupljanje sredstava koje je rezultiralo donacijom 40 volumetrijskih infuzijskih pumpi namijenjenih djeci u KBC-u Rebro);
 • Informatička učionica opremljena s 40 novih, visokokvalitetnih računala (iz namjenskih projektnih sredstava te privatnih sredstava);
 • Implementirana tehnologijska podrška procesu učenja, po uzoru na Harvard i MIT;
 • Unaprijeđen programski kurikulum;
 • Reaktiviran odnos s alumni zajednicom koja broji oko 4 500 osoba (ustanovljen Alumni klub);
 • Održani Dani karijera tijekom kojih su predstavnici liderskih tvrtki prezentirali mogućnosti zaposlenja za studente;
 • Održan niz neformalnih druženja dionika ekosustava Veleučilišta studija sigurnosti.