hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVI SE

PROTOKOL PROCESA ŽALBE STUDENATA

Temeljem članka 26. st. 4., redak 7. Statuta Veleučilišta studija sigurnosti, Vijeće Veleučilišta studija sigurnosti na sjednici održanoj dana 1.3.2024. donijelo je sljedeći:

PROTOKOL PROCESA ŽALBE STUDENATA

Članak 1.

U svrhu što kvalitetnijeg funkcioniranja Veleučilišta studija sigurnosti (dalje kratko: VSS) donosi se ovaj protokol postupanja nakon zaprimanja žalbe studenta.

Članak 2.

Student koji ima formalnu pritužbu na rad određenih službi, nedobivanje informacije ili općenito, nije zadovoljan određenim funkcioniranjem VSS-a, može podnijeti žalbu (complaint) putem službene platforme za internu komunikaciju pod nazivom Studentski Informacijski Sustava (SIS).

Ovaj Protokol ne primjenjuje se na slučajeve kad student podnosi žalbu jer nije zadovoljan postignutom (negativnom ili pozitivnom) ocjenom na ispitu, već se u tom slučaju primjenjuju relevantne odredbe Pravilnika o studiranju VSS-a.

Članak 3.

Žalbu studenta podnesenu putem SIS-a zaprima Studentska referada.

Članak 4.

Studentska referada o zaprimljenoj žalbi studenata bez odgode obavještava dekana koji istu prosljeđuje na razmatranje Povjerenstvu za žalbe studenata. 

Članak 5.

Povjerenstvo za žalbe studenata čine dekan, akademski tajnik i predstojnik nadležne katedre ovisno o području žalbe.

Povjerenstvo za žalbe u razmatranju žalbe može ako to smatra potrebnim komunicirati sa studentom putem SIS-a ili sa njim dogovoriti sastanak.   

Članak  6.

Povjerenstvo za žalbe studenata mišljenje o podnesenoj žalbi dostavlja Vijeću veleučilišta, koji na prvoj idućoj sjednicu donosi odluku o podnesenoj žalbi studenta.

Članak  7.

Studentska referada obavještava studenta o odluci Vijeća veleučilišta putem SIS-a i/ili porukom elektroničke pošte.

Članak  8.

Ovaj Protokol stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 602-04/24-03/19

URBROJ: 251-376-06-24-98

Dekan

dr. sc. Luka Leško, DBA

Newsletter

Ostanite u kontaktu s VSS-om kako biste primali naše obrazovne ponude i promocije.

Slanjem pristajete na primanje e-pošte od VSS-a.