hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
Specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti

Specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti (Blended)

Diplomski studij

Specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti (Blended)

Sljedeći upisni rok
– Ožujak, 2021 (OTVOREN)

Specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti (Blended) je dvogodišnji (4 semestra) studij kojim se stječe 120 ECTS bodova što je druga razina bolonjskog visokog obrazovanja. Blended ili kombinirani format Vam omogućava veću fleksibilnost tako što možete dio nastave pratiti online (putem interneta) a dio fizički na kampusu.

Blended format Vam daje veliku fleksibilnost te vjerujemo da ova kombinacija može biti savršena formula za studente koji trebaju veću dozu fleksibilnosti kombinirajući studiranje s profesionalnim životom.

Ovaj jedinstveni studij osmišljen je kako bi vam pružio kvalitetno obrazovanje kojim stječete stručni naziv: “stručni/na specijalist/ica inženjer/ka sigurnosti i zaštite” uz naznaku smjera studija s kraticom struč.spec.ing.sec.

Smjerovi specijalizacije na drugoj godini studija su: zaštita na radu, zaštita od požara, zaštita okoliša i zaštita osoba i imovine.

2-godišni studij

GODINA 1

60 ECTS

GODINA 2

60 ECTS

Ovaj Specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti Vam nudi jedinstvenu priliku za studiranje u području integralne i korporativne sigurnosti. Nakon dvogodišnjeg specijalističkog diplomskog stručnog studija sigurnosti studenti će moći predlagati unapređivanje mjera prevencije za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i materijalnih dobara, prepoznavati probleme na interdisciplinaran način te iznositi prijedloge u odgovarajućem području sigurnosti i zaštite

Visoka Škola za Sigurnost (VSS)  Vam jamči kvalitetno obrazovanje.

Općenito

Sažetak

    Trajanje: 2 godine
    Jezik: Hrvatski
    Bodovi: 120 ECTS
    Mjesto: Zagreb + Online (Blended)
    Smjerovi: Zaštita na Radu, Zaštita od Požara, Zaštita Okoliša i Zaštita Osoba i Imovine

Pojedinosti o programu

Nakon završetka dvogodišnjeg studija (4 semestra) stječe se 120 ECTS bodova što je druga razina bolonjskog visokog obrazovanja i stručni naziv: stručni/na specijalist/ica inženjer/ka sigurnosti i zaštite uz naznaku smjera studija s kraticom struč. spec. ing. sec.

Smjerovi specijalizacije na drugoj godini studija su: zaštita na radu, zaštita od požara, zaštita okoliša i zaštita osoba i imovine.

 

Natječaj za upis

Natječaj za upis na Specijalistički diplomski studij sigurnosti u akademskoj godini 2020./2021. možete pronaći OVDJE.

Natječaj za upis na Specijalistički diplomski studij sigurnosti u akademskoj godini 2021./2022. možete pronaći OVDJE.

Metodika nastave

Praktična važnost i primjenjivost nastavnog programa imaju ključnu važnostu u preddiplomskom programu. Sadržaji programa pokrivaju širok spektar relevantnih tema vezanih uz sigurnost.

Tijekom studija dobit ćete pristup produktivnim projektima temeljenim na praksi i naučit ćete kako primijeniti kurikulum izravno u stvarne situacije.

Mogućnosti za karijeru

Zanimanje stručnjaka sigurnosti je perspektivno.

Zanimanje specijalista inženjera sigurnosti i zaštite usklađeno je sa zahtjevima tržišta rada u Hrvatskoj, a pogotovo u Europskoj uniji kod poslodavaca koji će pri zapošljavanju uzimati u obzir ukupno stečene ECTS bodove i pripadajuće kompetencije, pri čemu će prednost davati kandidatima s višom razinom naobrazbe.

Zakonom o zaštiti na radu poslodavci su obvezni utvrditi i obavljati poslove zaštite na radu u skladu s procjenom rizika, stanjem zaštite na radu i brojem radnika te ovisno o tome ugovorom o radu zaposliti stručnjaka zaštite na radu. Ovisno o procjeni opasnosti od požara i eksplozije, postoje slični zahtjevi za zapošljavanje stručnjaka zaštite od požara, kao i stručnjaka za zaštitu okoliša u organizacijama u kojima se tijekom proizvodnog procesa onečišćuje okoliš.

Stručni specijalisti inženjeri sigurnosti zapošljavaju se i u trgovačkim društvima za osiguranje i reosiguranje, zaštitarskim društvima, državnoj upravi, Ministarstvu unutarnjih poslova, Ministarstvu obrane, na poslovima tjelesne i tehničke zaštite, civilne zaštite, vatrogasnim postrojbama, trgovačkim društvima koja nude robu i usluge za zaštitu osoba i imovine itd

Kompetencija i Osposobljenost

Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija sigurnosti studenti će moći predlagati unapređivanje mjera prevencije za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i materijalnih dobara, prepoznavati probleme na interdisciplinaran način te iznositi prijedloge u odgovarajućem području sigurnosti i zaštite, a posebno:

Na području zaštite na radu:
– planirati i organizirati prevenciju sigurnosti na radu
– projektirati sigurnosne sustave zaštite na radu u različitim radnim sredinama
– obavljati nadzor tijekom realizacije projekata sigurnosnih sustava i uvođenja i unapređenja mjera zaštite na radu
rukovoditi sustavima zaštite na radu i nadgledati rad ostalih suradnika
– zapovijedati akcijama u akcidentnim situacijama
– obavljati menadžerske poslove na području organizacije sigurnosti i zaštite na radu
– planirati i izrađivati sigurnosna rješenja na regionalnoj i nacionalnoj razini na području zaštite na radu
– sudjelovati u izradi poslovne strategije te operativnih planova i programa poslovanja poslodavca, u dijelu u kojem se moraju odnositi na zaštitu na radu te sudjelovati u primjeni upravljačkih metoda ili tehnika za provođenje strategije
– sudjelovati u primjeni međunarodnih certifikacijskih normi za upravljanje zaštitom na radu, kvalitetom, rizicima, društvenom odgovornošću u poslovanju i sl. kod poslodavca
– promicati znanja i edukaciju o važnosti zaštite na radu

Na području zaštite od požara:
– samostalno izraditi procjenu ugroženosti od požara
– planirati i organizirati prevenciju zaštite od požara
– vrednovati tehnike gašenja požara
– projektirati sigurnosne sustave zaštite od požara u različitim radnim sredinama
– obavljati nadzor tijekom realizacije projekata sigurnosnih sustava i uvođenja i unapređenja mjera zštite od požara
– rukovoditi sustavima zaštite od požara i nadgledati rad ostalih suradnika
– zapovijedati akcijama u akcidentnim situacijama
– obavljati menadžerske poslove na području organizacije zaštite od požara
– planirati i izrađivati sigurnosna rješenja na regionalnoj i nacionalnoj razini na području zaštite od požara
– promicati znanja i edukaciju o važnosti zaštite od požara

Na području zaštite okoliša:
– primjenjivati odredbe pravnog okvira te koristiti mogućnosti institucijskog i informacijskog okvira zaštite okoliša
– planirati i organizirati provedbu aktivnosti i mjera zaštite okoliša (uz prethodno poznavanje procesa u različitim djelatnostima)
– kategorizirati aspekte okoliša
– vrednovati najbolje raspoložive tehnologije u svrhu smanjenja utjecaja na pojedine sastavnice okoliša
– kreirati i uspostaviti sustav upravljanja okolišem u različitim djelatnostima primjenom međunarodnih normi
– nadzirati realizaciju provedbe mjera, planova i programa te vođenja evidencija iz područja zaštite okoliša
– rukovoditi sustavima upravljanja okolišem i nadgledati rad ostalih suradnika
– zapovijedati (upravljati) internim akcijama u slučaju iznenadnih i izvanrednih događaja
– obavljati menadžerske poslove na području organizacije sigurnosti, a posebno na području zaštite okoliša
– planirati i izrađivati sigurnosna rješenja na regionalnoj i nacionalnoj razini vezano uz zaštitu okoliša

Na području zaštite osoba i imovine:

– Samostalno izraditi procjenu ugroženosti osobe i imovine
– Planirati i organizirati prevenciju zaštitu imovine
– Vrednovati tehnike zaštite osoba i imovine
– Projektirati sustave zaštita osoba i imovine
– Obavljati nadzor tijekom realizacije projekata zaštite osoba i imovine
– Rukovoditi sustavima zaštite osoba i imovine i nadgledati rad ostalih suradnika
– Zapovijedati akcijama u akcidentnim situacijama
– Obavljati menadžerske poslove na području organizacije zaštite osoba i imovine
– Planirati i izrađivati sigurnosna rješenja na regionalnoj i nacionalnoj razini na području zaštite osoba i imovine
– Promicati znanja i edukaciju o važnosti zaštite osoba i imovine

Programski kurikulum

 

Specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti je dvogodišnji program koji se sastoji od obveznih i izbornih kolegija. Program se u potpunosti izvodi na kampusu ili online.

Programski kurikulum se nalazi OVDJE.

 

Brošura

Molimo kliknite OVDJE da biste preuzeli brošuru.

Contact Info

Veleučilište studija sigurnosti

Veslačka 2a
10 000 Zagreb
Hrvatska

+385 (1) 4668 819
info@vss.hr

Social Info

Prijavi se

Kontakt

Veleučilište studija sigurnosti

Veslačka 2a
10 000 Zagreb
Hrvatska

+385 (1) 4668 819
info@vss.hr

Društvene Mreže

Vrhunsko znanje

Dubinsko znanje o najnovijim temama iz integralne i korporativne sigurnosti.

Globalna Perspektiva

Dobit ćete cjelovito i strateško razumijevanje iz područja sigurnosti.

Fleksibilinost

Ovaj se studij uklapa u vaš profesionalni raspored pružajući fleksibilnu strukturu studija.

Program je osmišljen kako bi Vas educirali i pripremili za tržište rada te postali stručnjak u području sigurnosti. Program će vam pružiti i najnovija znanja na upravljačkoj i voditeljskoj razini.

Općenito ovaj program donosi sljedeće aspekte vašem razvoju karijere:

 • Ojačajte svoje tehničke i voditeljske vještine
 • Izgradite trajne veze i moćnu mrežu poslovnih profesionalaca
 • Pružiti praktičnu orijentaciju teorijskim osnovama
 • Steknite cjelovito i strateško razumijevanje o sigurnosti
 • Primijeniti inovativno i kreativno razmišljanje
 • Otkrijte najnovije tehničke i industrijske trendove
 • Steknite novi način razmišljanja

NAŠI STUDENTI

Tko su studenti na Visokoj Školi za Sigurnost?
Industrije u kojima rade bivši studenti
 • Prosječna dob32 Godina
 • AlumniPreko 4.000 studenata !
 • ZapošljivostGotovo 95% naših studenata pronađe posao odmah po završetku studija

PROSJEČNA DOB

32

godina

ALUMNI

>4.000

studenata

GLOBALNO

72

dio mreže studenata iz 72 različite zemlje kroz SSBM Geneva

Pridružite se odabranoj i iskusnoj mreži kolega, razvijajte se zajedno i izgradite jaku mrežu.

Pročitajte više
Općenito
Školarina
Dokumentacija za upis
Kurikulum

Specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti

Naš Specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti je kompatibilan s vašim profesionalnim životom. Blended format Vam daje veliku fleksibilnost te vjerujemo da ova kombinacija može biti savršena formula za studente koji trebaju veću dozu fleksibilnosti kombinirajući studiranje s profesionalnim životom.

Kroz naše osnovne kolegije pridajemo veliku važnost praktičnoj relevantnosti i izravnoj primjenjivosti.

Studij se održava na hrvatskom jeziku, donosi 120 ECTS bodova u trajanju od 2 godine. Studij je izvanredni, a nastava se izvodi izvan radnog vremena po redovitom programu i akademskom kalendaru.

Sva predavanja slijede visoke standarde, a VSS ih izvodi u najsuvremenijim tehnološkim uvjetima. Naši će vas profesori držati angažiranim, motiviranim i pružati visokokvalitetno nastavno iskustvo kako bi vam pomogli u profesionalnom razvoju i napredovali u karijeri.

Školarina

Godina 1: 3.200 EUR*
Godina 2: 3.200 EUR*

Ukupna cijena za dvogodišnje školovanje iznosi 6.400 EUR*

Moguće je platiti u 12 mjesečnih obroka za svaku godinu studiranja ili u 24 obroka za dvogodišnje školovanje**.

* u kunskoj protuvrijednosti za jednokratno plaćanje.
** cijena školarine se sukladno broju obroka povećava

Upis

Upis na diplomski studij Visoke škole za sigurnost radi se na temelju testa općeg znanja te se na studij mogu upisati sve osobe koje su završile preddiplomski studij. Prijave za upis, osim molbe, moraju sadržavati punu adresu te preslike sljedećih dokumenata:

– potvrdu o završenom srednjoškolskom obrazovanju (svjedodžba ili potvrda s mature)
– svjedodžbu ili diplomu završenog preddiplomskog studija
– osobnu iskaznicu

Pravo uvjetnog upisa na specijalistički diplomski stručni studij imaju i studenti Visoke škole za sigurnost, ako su testirali III. godinu studija pod uvjetom da polože sve nepoložene ispite prije upisa u II. semestar specijalističkog diplomskog stručnog studija. Ako ovaj uvjet ne ostvare, ne mogu nastaviti pohađati nastavu, a studentska prava im miruju.

Pristupnici kojima se odobri upis na specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti, a nisu prije toga završili studij sigurnosti (trogodišnji ili četverogodišnji) dužni su upisati razlikovne ispite koji će im se priznati kao izborni predmeti na drugoj godini specijalističkog studija. Razlikovni ispiti su Fizikalne štetnosti i Kemijske štetnosti.

Programski kurikulum

Specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti je dvogodišnji program koji se sastoji od obeznih i izbornih kolegija. Program se u potpunosti izvodi na kampusu ili online.

Programski kurikulum se nalazi OVDJE.

Krenite u virtualni obilazak i otkrijte SSBM Geneva kroz ovaj video. Naša različitost, sposobnost i suradnja čine nas jedinstvenima i globalno uspješnima.

Svjedočanstva Studenata

 • Odlučio sam se za studij na jer mi daje fleksibilnost kombiniranja internetskog učenja i učenja na licu mjesta.

  GUSTAV LINDÉUS
 • Ono što mi se najviše sviđa je definitivno mogućnost samostalnog organiziranja vremena za studiranje, kao i rokovi za sve projekte. Cijeli je program vrlo pristupačan i lak za praćenje.

  FRANCIS OKOH
 • Škola uistinu nudi visokokvalitetno obrazovanje. Kolegiji omogućuje jednostavnu primjenu akademske teorije na primjere iz stvarnog svijeta i industrije.

  JELENA PENAVA
 • Prilično sam impresionirana programom, što je najvažnije kvalitetom obrazovanja i profesorima. Bilo je prekrasno i preporučila bih program. Također sam stekla i povećala svoju produktivnost kao voditelj.

  INES BORCIC
 • Odabrao sam školu kao izvrstan nastavak svog obrazovanja i kombiniranja svog profesionalnog znanja s teorijom i praksom predavanja. Škola omogućuje fleksibilnost u mom osobnom i profesionalnom životu, kao i postizanje mojih ciljeva.

  EMMANUEL ENUBUOGIDI

Česta Pitanja

1. Kako se izvodi nastava?

Svi se kolegiji održavaju na kampusu u Zagrebu.

2. Mogu li se pohađati neki kolegiji putem interneta?

Da, imate mogućnost pohađanja nekih kolegija koristeći internet putem našeg vrhunskog online sustava učenja.

3. Zašto bih trebao odabrati ovaj program?

VSS se jako potrudio dizajnirati cjelokupni program na takav način da olakšava proces učenja. Pridajemo veliku važnost metodi učenja koja kombinira najnoviju tehnologiju učenja s izvrsnim sadržajem koji će vas motivirati za učinkovitije i produktivnije učenje.

SSBM Connect

Što kažete na povezivanje s drugim studentima, bivšim studentima, profesorima, liderima u industriji i tvrtkama s kojima surađujemo? 

VSS kao dio SSBM Geneva to omogućava putem naše jedinstvene i inovativne platforme “SSBM Connect” na kojoj možete sudjelovati, komunicirati i družiti se s VSS/SSBM zajednicom!

Neke su tvrtke iz kojih dolaze naši studenti

Pogledajte našu galeriju sa studentskim intervjuima, fotografijama i najnovijim događajima.

I dalje se pitate zašto studirati na VSS-u?

VSS je uistinu inovativna i vodeća škola za sigurnost koja ima za cilj podizanje obrazovanja na novu razinu!

Cilj nam je pružiti vrhunsko iskustvo učenja koje će izravno utjecati na vaš profesionalni razvoj.

Uz našu pomoć ojačat ćete svoju stratešku viziju, učinkovitost i vodstvo za upravljanje sigurnošću.