hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

Studenti i predavači VSS-a sudjelovali na međunarodnom webinaru

Dana 19. prosinca 2023. u organizaciji Europskog društva inženjera sigurnosti (ESSE) održan je međunarodni webinar na temu „Izvještaji o provedbi mjera zaštite i stanju sigurnosti“ u sklopu programa trajnog stručnog usavršavanja za zaštitu. Na webinaru na kojem je sudjelovalo preko 200 sudionika svoje radove prezentiralo je 11 autora putem 7 prezentacija, među kojima su sudjelovali i studenti te predavači VSS-a.

Predavačice Veleučilišta studija sigurnosti Marijana Leontić, mag. ing. chem. ing., i Marga Hajdin, mag. soc., kao autorice prezentirale su svoj rad na temu „Godišnje izvješće o ispitivanju kvalitete zraka“.  Tema je obrađena na primjeru uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kao onečišćivača, čije obveze ispitivanja i mjerenja onečišćujućih tvari proizilaze iz programa praćenja stanja okoliša  procjene utjecaja zahvata na okoliš, a skladu sa zakonskom regulativom iz područja zaštite zraka.

Predstojnik katedre za zaštitu na radu Veleučilišta studija sigurnosti dr. sc. Darko Palačić, prof. struč. stud. održao je izlaganje s temom „ESG – nova dimenzija i značaj izvještavanja o pokazateljima zaštite zdravlja i sigurnosti na radu“. Naglasak u izlaganju dan je na promjene u načinu izvještavanja prema ESRS standardu koje slijede za 2024. godinu. Zaključno, posebno je naglašeno da je primjena ESG-a dodatni izazov za stručnjake zaštite na radu te da se trebaju pravovremeno educirati i uključiti u timove koji pripremaju izvještaje prema novom standardu.

Veleučilište studija sigurnosti je posebno ponosno na angažman i participaciju naših studentica s prijediplomskog i diplomskog stručnog studija koje je za ovu konferenciju pripremala njihova mentorica, predstojnica katedre za Zaštitu okoliša dr. sc. Mirsada Ćehić.

Studentica 2. godine prijediplomskog stručnog studija sigurnosti Lana Cindori je pod mentorstvom dr. sc. Ćehić pripremila rad i izlaganje teme “Izvještaji o zaštiti okoliša”. Studentici Cindori je ovo bilo prvo sudjelovanje na ovakvom međunarodnom skupu, a kako sama kaže na isto ju je potakla mentorica te činjenica da se u budućnosti želi profesionalno baviti zaštitom okoliša zbog čega joj je ovo iskustvo jako vrijedno.

Studentica završne godine diplomskog stručnog studija sigurnosti, smjer Zaštita okoliša, Monika Šincek, bacc. ing. evol. sust. je također pod mentorstvom dr. sc. Ćehić sudjelovala na ovom skupu s radom i izlaganjem teme “Standardi i smjernice izvješćivanja o okolišu”. Ovo je za našu diplomanticu bila prilika da stekne iskustvo sudjelovanja na međunarodnim skupovima s budućim kolegama u struci, te joj je kako kaže izuzetno drago što je dobila priliku za sudjelovanje.

Dr. sc. Mirsada Ćehić, dodala je kako je  iznimno ponosna na naše studentice, te navodi kako su one jedan od primjera koji svjedoče da imamo sigurnu budućnost kada govorimo o mladim obrazovnim snagama. Ovo je smjer kojim trebamo nastaviti, jer su edukacija i uključivanje mladih ključ uspjeha u svim poslovnim sferama.  Ovim putem dr. sc. Ćehić pozvala je i sve ostale studente da se angažiraju, preuzmu inicijativu, te ostvare svoj maksimalni potencijal uz mentorsko vodstvo i podršku svih predavača s Veleučilišta studija sigurnosti.