hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVI SE

U SPLITU SKLOPLJEN SPORAZUM S TVRTKOM PORTUS ET NAVEM

Novosti > U SPLITU SKLOPLJEN SPORAZUM S TVRTKOM PORTUS ET NAVEM
Visoka škola za sigurnost (dio SSBM Geneva) sklopila je sporazum o suradnji s još jednim u nizu respektabilnih partnera, tvrtkom Portus et Navem.

Tvrtka smještena u Splitu ovlaštena je od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u ime Republike Hrvatske vršiti procjenu sigurnosti i donositi planove sigurnosti u hrvatskim pomorskim lukama. Njihovo temeljno djelovanje obuhvaća specifične poslove sigurnosti u upravljanju morskim lukama, brodovima i općenito poslovima na moru, kao i poslovima iz domene opće sigurnosti na kopnu. Bave se poslovima projektiranja i izgradnje sustava sigurnosti, implementacijom sigurnosnih procedura u radne procese, provjerama i revizijama postojećih sustava sigurnosti, ali i specifičnim poslovima zaštite kulturne baštine.

Portus et Navem okuplja tim eksperata koji radi na osmišljavanju i realizaciji projekata usmjerenih na: nadzor mora, upravljanje incidentnim i kriznim situacijama na moru, primarnu sanaciju mora kod iznenadnog onečišćenja, ekološku zaštitu mora, zaštitu plinskih i naftnih polja te drugih objekata kritične infrastrukture na moru i morskome dnu. Uz spomenuto, bave se i poslovima vezanima uz korporativnu sigurnost. Iskusni članovi Portus et Navem tima obavljali su poslove najviše razine nacionalne i međunarodne sigurnosti te obnašali visoke rukovodeće dužnosti u sigurnosnom sustavu RH, pomorskom gospodarstvu i sveučilištima i oružanim snagama RH. Stručnjaci su i znanstvenici u područjima sigurnosti, pomorstva, sociologije, politologije, vojnih znanosti i IT tehnologija.

Osnivač i direktor tvrtke, doc. dr. sc. Tonći Prodan, doktor je političkih znanosti, diplomirani kriminalist te inženjer pomorskog prometa. Kao sigurnosni ekspert gotovo dva desetljeća radio u je sustavu nacionalne sigurnosti RH (MUP-SZUP, POA, SOA, Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost) gdje je obnašao rukovodeće i operativne dužnosti te se aktivno bavio pitanjima nacionalne i međunarodne sigurnosti u kojem području je surađivao s brojnim europskim i svjetskim sigurnosnim organizacijama. Također, ima i 20-godišnje iskustvo rada u gospodarstvu. Član je Međunarodnog policijskog udruženja (International Police Association) i Odbora za pomorsku i lučku sigurnost Konfederacije europskih sigurnosnih službi (CoESS) sa sjedištem u Bruxellesu. Trenutno je predavač na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu gdje je imenovan zamjenikom voditelja studijskog modula Forenzika i nacionalna sigurnost. Za svoj rad u području sigurnosti na moru te u svezi s aktivnostima u kojima je dosad sudjelovao u području sigurnosti, 2019. godine je izabran za jednog od “lokalnih heroja” u projektu koji je pokrenula Europska komisija pod nazivom Zajedno za sigurniju EU – “EU PROTECTS”.

Jedan od istaknutijih članova Portus et Navem tima, svakako je i general Mate Laušić, diplomirani kriminalist, koji je završio i Galillei College u Haifi (Izrael), a koji je tijekom dugogodišnje karijere obnašao niz odgovornih dužnosti u sigurnosnom i obrambenom sektoru Republike Hrvatske. Jedna od njegovih upečatljivijih dužnosti bila je dužnost Šefa osiguranja prvog predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana. Kao djelatnik MUP-a obnašao je i dužnost direktora osiguranja niza sportskih, kulturnih i javnih manifestacija, od kojih su najznačajnije Univerzijada 1987., Europsko prvenstvo u košarci 1989., kao i Eurosong u Zagrebu 1990. godine. Bio je i član stožera osiguranja Mediteranskih igara u Splitu 1979. te zimskih Olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine. Od 1. prosinca 1991. do 31.12. 2002. godine bio je načelnik Uprave Vojne policije MORH-a. Dugi je niz godina predavao na predmetima „Osobna i poslovna sigurnost managera“, „Business intelligence“ i „Kriminalistika“.

Suradnja VSS-a i tvrtke Portus et Navem zamišljena je u nekoliko pravaca, a u svrhu temeljnog cilja kvalitete studija odnosno proširenja mogućnosti za naše studente. Portus et Navem će pružiti stručnu podršku u pogledu potrebe definiranja novih nastavnih programa ili izmjene postojećih, u svrhu dostizanja kompetencija sukladno potrebama tržišta. Također, ovim se partnerstvom proširila baza renomiranih partnera koji će moći ponuditi kvalitetnu terensku nastavu odnosno stručnu praksu. Članovi Portus et Navem tima sudjelovat će i u nastavi određenih predmeta na VSS-u, što je svakako iznimna dodana vrijednost. VSS i Portus et Navem surađivat će i u području znanosti, kao i suorganizaciji stručnih konferencija, seminara, projekata itd.

Čvrsto vjerujemo u dugoročno partnerstvo s Portus et Navem, tvrtkom koja će ekosustav VSS-a oplemeniti znanjem i iskustvom u području vrlo specifičnih procjena i planova sigurnosne zaštite pomorskih luka, kulturne baštine, obrazovnih institucija, kao i drugih objekata kritične infrastrukture.

Na fotografijama: doc. dr. sc. Tonći Prodan, direktor Portus et Navem i dr. sc. Luka Leško, direktor VSS-a