hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

Djelatnici VSS-a o zaštiti od psihičkog i fizičkog nasilja na radnom mjestu

Psihičko i fizičko nasilje na radnom mjestu bila je tema međunarodnog skupa u organizaciji Europskog društva inženjera sigurnosti i Europske asocijacije zaštite na radu u Novom Sadu. Na skupu su izlagali predavači iz cijele regije, a predavanja su se bazirala na problemu današnjice koji uzima sve više maha – stresu i zlostavljanju na radnom mjestu.

Na međunarodnom skupu sa svojim su radovima sudjelovali i predavači Veleučilišta studija sigurnosti. Predstojnica katedre za zaštitu okoliša i predavačica, dr. sc. Mirsada Ćehić, iznijela je statistiku psihičkog i fizičkog nasilja na radnom mjestu. U radu je navela kako je u Europskoj uniji čak 18 posto radnika izloženo nasilju na poslu, a najpogođeniji sektori su zdravstvo, obrazovanje i javna uprava. U SAD-u je čak 36 posto radnika izloženo nasilju na poslu i to najviše u zdravstvu, bankama, policiji te poštanskim uslugama. Zajedno sa predavačicom VSS-a, dr. sc. Anom Rački Marinković, prezentirala je rad o sociopatima i psihopatima na radnom mjestu. Navele su kako je udio sociopata u globalnoj populaciji četiri posto, a psihopata jedan posto. Graničnih slučajeva ima 30 posto, a navedeni se slučajevi poremećaja 3 do 5 puta češće pojavljuju kod muškaraca nego kod žena. U svojem zasebnom izlaganju dr. sc. Ana Rački Marinković prezentirala je praksu Europskog suda za ljudska prava po pitanju zaštite od psihičkog nasilja na radnom mjestu. Ukazala je na značaj te prakse na nacionalnu zakonsku regulativu zaštite od psihičkog nasilja. U programu seminara našle su se i teme o zaštiti od psihičkog nasilja na radnom mjestu te o procjeni rizika i zaštiti od fizičkog i psihičkog nasilja u sektoru obrazovanja. Temu o ‘‘psihosocijalnim rizicima i sigurnosti na radu – novi pristup primjenom ISO 45003:2021.’’ pripremili su dekan VSS-a dr. sc. Luka Leško te predavač i predstojnik katedre za zaštitu na radu dr. sc. Darko Palačić. Ostali predavači su se dotakli tema o stresu na radnom mjestu te problematikama stresa, uznemiravanja, psihičkog i fizičkog nasilja na radnom mjestu u cijeloj regiji.

Ova aktualna tema godinama predstavlja problem kako za poslodavce, tako i za radnike različitih sektora. Sudjelovanjem na skupovima s ovom tematikom VSS nastoji doprinijeti društvenoj odgovornosti te ukazati na važnost prepoznavanja i otklanjanja nasilja među djelatnicima te studentima.