hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

Dr.sc. Darko Palačić i student Tomislav Katić objavili znanstveni članak

Profesor VSS-a dr. sc. Darko Palačić i naš student Tomislav Katić, zajednički su surađivali na znanstvenom članku na temu

  • “Analiza utjecaja na poslovanje i procjena rizika od poremećaja u zaštiti na radu u upravljanju kontinuitetom poslovanja”, koji je objavljen na 17th International Conference Management and Safety 2022, ESSE, Online Conference, 17, 2022, 83-94.

Sažetak: U kontekstu upravljanja kontinuitetom poslovanja organizacija mora provoditi i održavati sustavne procese za analizu utjecaja na poslovanje i procjenu rizika od poremećaja ili incidenta te ih pregledati u planiranim intervalima i kada postoje značajne promjene unutar organizacije ili u kontekstu u kojem djeluje. Kontinuitet poslovanja je sposobnost organizacije da nastavi isporuku proizvoda i usluga unutar prihvatljivog vremenskog okvira na unaprijed definiranom kapacitetu tijekom poremećaja ili incident. Rizik je učinak nesigurnosti na ciljeve, dok je analiza utjecaja na poslovanje postupak analiziranja utjecaja poremećaja tokom vremena na organizaciju. U prvom dijelu rada prikazane su teorijske pretpostavke upravljanja kontinuitetom poslovanja te zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. U drugom dijelu rada prikazan je model analize utjecaja na poslovanje i procjene rizika u slučaju poremećaja i incidenata u zaštiti na radu. Rasprava i zaključak daju preporuke za poboljšanje postupka analize utjecaja na poslovanje i procjene rizika u kontekstu primjene upravljanja kontinuitetom poslovanja.

Profesor Palačić je na istoj znanstvenoj konferenciji objavio i samostalni znanstveni članak:

  • Palačić, D.: “Emergency preparedness and response in occupational health and safety in the context of the application of Business Continuity Management”, U: 17th International Conference Management and Safety 2022, ESSE, Online Conference, 17, 2022, 20-27.

Sažetak: Svrha i cilj zaštite na radu je stvaranje sigurnih uvjeta rada radi sprječavanja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u vezi s radom i drugih izvanrednih stanja te učinkovit odgovor u slučaju izvanrednih događaja. Pripravnost i odgovor na izvanredne situacije sastavni je dio provedbe aktivnosti zaštite na radu. U ovom području svaka izvanredna situacija može imati određeni utjecaj na kontinuitet poslovanja. Tako pripravnost za izvanredne situacije u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu postaje sastavni dio upravljanja kontinuitetom poslovanja. Kontinuitet poslovanja je sposobnost organizacije da nastavi s isporukom proizvoda i usluga unutar prihvatljivih vremenskih okvira s unaprijed definiranim kapacitetom tijekom prekida. U prvom dijelu rada prikazane su teorijske postavke upravljanja kontinuitetom poslovanja i zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. U drugom dijelu rada prikazan je model upravljanja kontinuitetom poslovanja za pripravnost i odgovor na hitne situacije. Rasprava i zaključak navode prilike i preporuke za poboljšanje pripravnosti i odgovora na izvanredne situacije u kontekstu primjene upravljanja kontinuitetom poslovanja.