hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

Važnost studija zaštite na radu!

Zaštita na radu predstavlja sustav čijom se primjenom ostvaruju sigurni radni uvjeti, s ciljem sprječavanja rizika u odnosu na opasnosti, štetnosti i napore koji se mogu javljati pri obavljanju poslova, a koji mogu uzrokovati ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti vezane uz rad te ostale materijalne i nematerijalne štete za vrijeme rada ili u vezi s radom.


Kolika je važnost inženjera sigurnosti?


Statistike nam govore da:
2,02 milijuna ljudi godišnje umre od bolesti povezanih s radom.
321 000 ljudi godišnje umre od nesreća na radu.
160 milijuna nesmrtonosnih bolesti povezanih s radom godišnje.
317 milijuna nesreća na radu godišnje.
• Svakih 15 sekundi jedan radnik umre od nesreće ili bolesti povezane s radom.

Smrtni slučajevi i ozljede posebno su naglašeni u zemljama u razvoju, gdje je veliki dio stanovništva uključen u opasne aktivnosti, kao što su poljoprivreda, građevinarstvo, ribolov i rudarstvo.

Obaveza svakog poslodavca je da pravilno skrbi o zaštiti na radu svojih zaposlenika, vodi računa o njihovom zdravlju i životu tijekom radnog vremena.
U tome je vrlo značajna uloga stručnjaka zaštite na radu!

Uz Visoku školu za sigurnost uložite sigurno u vlastitu budućnost!