hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVA
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVA

Važnost studija zaštite na radu!

Novosti > Važnost studija zaštite na radu!

Zaštita na radu predstavlja sustav čijom se primjenom ostvaruju sigurni radni uvjeti, s ciljem sprječavanja rizika u odnosu na opasnosti, štetnosti i napore koji se mogu javljati pri obavljanju poslova, a koji mogu uzrokovati ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti vezane uz rad te ostale materijalne i nematerijalne štete za vrijeme rada ili u vezi s radom.


Kolika je važnost inženjera sigurnosti?


Statistike nam govore da:
2,02 milijuna ljudi godišnje umre od bolesti povezanih s radom.
321 000 ljudi godišnje umre od nesreća na radu.
160 milijuna nesmrtonosnih bolesti povezanih s radom godišnje.
317 milijuna nesreća na radu godišnje.
• Svakih 15 sekundi jedan radnik umre od nesreće ili bolesti povezane s radom.

Smrtni slučajevi i ozljede posebno su naglašeni u zemljama u razvoju, gdje je veliki dio stanovništva uključen u opasne aktivnosti, kao što su poljoprivreda, građevinarstvo, ribolov i rudarstvo.

Obaveza svakog poslodavca je da pravilno skrbi o zaštiti na radu svojih zaposlenika, vodi računa o njihovom zdravlju i životu tijekom radnog vremena.
U tome je vrlo značajna uloga stručnjaka zaštite na radu!

Uz Visoku školu za sigurnost uložite sigurno u vlastitu budućnost!