hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

dr. sc. Darko Palačić, prof.v.š. odgovara na pitanja

Profesor Visoke škole za sigurnost Darko Palačić odgovara na pitanja i daje savjet studentima nakon završetka studija

1. Koje predmete predajete na VSS-u te koje je Vaše područje specijalizacije?

Na preddiplomskom studiju predajem kolegije Uvod u studije sigurnosti, Upravljanje rizicima, Menadžment sigurnosti i Sustavi upravljanja sigurnošću, dok na diplomskom studiju predajem kolegij Procjena rizika i planiranje. Područje specijalizacije mi je upravljanje sigurnošću i rizicima što podrazumijeva i međunarodne norma za sustave upravljanja sigurnošću i rizicima. U ovom području imam dugogodišnje teoretsko i praktično iskustvo u uvođenju navedenih sustava upravljanja u tvrtkama različitih djelatnosti, različitih veličina, sa različitim rizicima. Poseban segment u tome predstavlja upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu te upravljanje i procjena rizika. Uz navedeno niz godina radim kao odobreni auditor u svojstvu vanjskog suradnika certifikacijskih kuća u provedbi certifikacijskih i nadzornih audita, te provjere sukladnosti sa zakonskom regulativom u području zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša.

2. Na koji način povezujete struku sa teorijom prilikom predavanja studentima?

Obzirom na bogato praktično iskustvo od 34 godine u području sigurnosti, predavanja su koncipirana na način da se uz teoriju obavezno povezuju stvarni praktični primjeri iz prakse. Praktični primjeri od posebnog su značaja jer studentima pomažu shvatiti kako teorijske stvari doista funkcioniraju u praksi, kakvi su realni problemi, kakve su realne prepreke i kakva rješenja za sve navedeno mogu pronaći. Dakle, struka je izvor konkretnih životnih primjera iz kojih studenti najviše mogu naučiti i neophodno ju je povezivati sa teorijom tijekom predavanja.

3. Pomaže li Vam u radu činjenica da su studenti u radnom odnosu?

Činjenica da su studenti zaposlenici dodatno podiže kvalitetu studiranja i učenja. Iako je samim studentima na ovaj način napornije studirati u odnosu na redovno studiranje, njima je zbog činjenice da na neki način znaju praksu zapravo puno lakše shvatiti teoriju. Studenti i sami iznose svoja iskustva sa posla čime dodatno obogaćuju predavanja i multipliciraju transfer znanja na studente koji nemaju takva iskustva. Među studentima ima pojedinaca koji već rade različite poslove sigurnosti i imaju praktičnog iskustva pa diskusije tijekom predavanja dosita znaju biti vrlo interesantne, pri čemu je uloga predmetnog nastavnika da bude moderator i usmjerava diskusiju u željenom smjeru.

4. Što biste savjetovali svojim studentima po završetku studija?

Poruka je vrlo jasna i jednostavna. Sudbina struke sigurnosti u Vašim je rukama. Vi ste budućnost struke. Neovisno o tome kakva vam je materijalna situacija, u kakvim se privatnim okolnosti, kakvu podršku okoline imate ili je ona izostala, studiranje je zahtjevan proces koji iziskuje puno napora i puno uloženog truda. U tom procesu najviše ovisite o sebi, o svom stavu, o svom pristupu, volji i motivaciji. Gdje se vidite u narednih 3 ili 5 godina? Što radite tada? Na kojoj se poziciji vidite? Što želite postići na poslovnom i privatnom planu? Ako u ruke uzmete luk i strijelu a ne znate što je cilj, što je meta, sve što okolo trči činiti će vam se kao super meta. Na taj način samo raspršujete svoju energiju na nebitne i nepotrebne stvari. Sagledajte gdje ste i što ste. Definirajte svoje ciljeve! Odredite što sve trebate učiniti i postići, odredite korake na tom putu da dođete do svog cilja. Definirajte u kojim rokovima ćete stati neki od koraka i na taj način definirajte kad ćete doći do cilja. Nemate ciljeve? Razmislite što želite i postavite si ciljeve. I krenite prema njima.

U tom putu nailaziti ćete na brojne prepreke. To je sve proces vašeg rasta i razvoja. Očekujte prepreke i probleme. Predvidite i i nađite rješenje za njihovo prevladavanje. Budite uporni.

Zato svim sadašnjim i budući studenima samo mogu ponoviti riječi Winstona Churchilla: „Nikad! Nikad! Nikad! Nikad nemojte odustati!“