hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

Visoka škola za sigurnost održala je programe stručnog osposobljavanja za zaposlenike GP Krk

Visoka škola za sigurnost održala je programe stručnog osposobljavanja za zaposlenike GP Krk

GP Krk je jedna od najznačajnijih hrvatskih građevinskih tvrtki. Preko 50 zaposlenika prošlo je obuku stručnog osposobljavanja i to za rukovoditelje damperom, motornom pilom, cirkularom, mosnom dizalicom, vibronabijačem, signalist-vezač tereta. Stručno osposobljavanje provedeno je u skladu s nastavnim planom i programom Visoke škole za sigurnost. Tijekom osposobljavanja polaznici su stekli znanja, kao i praktična iskustva iz osnova zaštite na radu, primijene pravila zaštite na rad, rad na siguran način s radnim strojem. Također su stekli znanja i iskustva o namjeni i konstrukciji radnog stroja, karekteristikama i ograničenjima radnih strojeva, razlici vrste i karakteristike sredstava za vezanje i prijenos tereta, pregledu ispravnost sredstava za vješanje i vezivanje tereta te vezanju tereta na siguran način, razlici vrste signala i signalizacija na uspravan način dizaličaru pri prenošenju i odlaganju tereta, primijeni pravila zaštite na radu  pri prijenosu tereta i signaliziranju. Zahvaljujemo GP Krk na suradnji te želimo zaposlenicima puno sreće i sigurnost u daljnjem radu!