hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

Intervju s predavačem Dinom Kolakom, mag. oec.

U nastavku donosimo intervju s predavačem Dinom Kolakom, mag. oec., koji pri Veleučilištu studija sigurnosti predaje na Prijediplomskom studiju.

1. Ukratko nam se predstavite.

Magistrirao sam 2016. godine na Sveučilištu u Zagrebu (EFZG) s fokusom na sprječavanje pranja novca. Tijekom studija, duboko sam se zainteresirao za područje financija i sigurnosti te sam odlučio usmjeriti svoje istraživanje na borbu protiv ilegalnih financijskih aktivnosti.

Nakon diplomiranja, pridružio sam se SSBM Geneva kao “Operations direktor”. U protekle tri godine, imao sam privilegiju sudjelovati u brojnim zanimljivim projektima u okviru SSBM Geneva. Kao dio svog posla, bio sam odgovoran za upravljanje operativnim procesima i osiguravanje učinkovitosti svih aktivnosti unutar organizacije.

Uz to, od 2020. godine, postao sam i član Odjela kvalitete u SSBM Geneva. Ova uloga me je potaknula da se još više posvetim osiguravanju visokih standarda kvalitete u našim akademskim programima i poslovnim operacijama. Kroz suradnju s timom stručnjaka, sudjelujem u procjeni i poboljšanju naše poslovne prakse kako bismo osigurali da SSBM Geneva nastavi pružati vrhunsku edukaciju i usluge našim studentima i klijentima.

2. Pri VSS-u predajete kolegij Uvod u projektni menadžment u sigurnosti. Koja znanja i vještine želite prenijeti studentima?

Kada predajem kolegij “Uvod u projektni menadžment u sigurnosti” na VSS-u, želim prenijeti studentima sljedeća znanja i vještine:

  • Razumijevanje osnovnih principa projektnog menadžmenta: Studenti će naučiti osnove projektnog menadžmenta u kontekstu sigurnosti. To uključuje razumijevanje ciljeva projekta, planiranje, organiziranje, vođenje i kontrolu projekta.
  • Identifikacija i upravljanje rizicima: Studenti će se upoznati s procesom identifikacije rizika u području sigurnosti te kako primijeniti odgovarajuće strategije za upravljanje tim rizicima. Ovo uključuje analizu rizika, procjenu posljedica i razvoj planova za smanjenje rizika.
  • Komunikacijske vještine: Bitna vještina u području projektnog menadžmenta je učinkovita komunikacija. Studenti će naučiti kako jasno komunicirati s timom, klijentima i drugim dionicima projekta. Također će se upoznati s alatima za upravljanje komunikacijom u projektnom okruženju.
  • Timski rad: Projekti u području sigurnosti često zahtijevaju suradnju i rad u timu. Studenti će razvijati vještine vođenja tima, motiviranja članova tima te upravljanja konfliktima unutar tima.
  • Praćenje napretka projekta: Važno je pratiti napredak projekta kako bi se osigurala njegova uspješna realizacija. Studenti će naučiti metode praćenja i kontroliranja napretka projekta, identificiranje odstupanja od plana te prilagodbu projektnih aktivnosti.
  • Koje osobine treba imati uspješan menadžer u području sigurnosti?

3. Koje osobine treba imati uspješan menadžer u području sigurnosti?

Uspješan menadžer u području sigurnosti treba posjedovati sljedeće osobine:

  • Stručnost u sigurnosti: Menadžer mora imati temeljno znanje o sigurnosnim konceptima, metodologijama i praksama. To uključuje razumijevanje sigurnosnih standarda, propisa i najboljih praksi, kao i praćenje novih razvoja u području sigurnosti.
  • Analitičke sposobnosti: Menadžer sigurnosti treba imati sposobnost analiziranja kompleksnih problema i situacija te donošenja informiranih odluka. To uključuje identifikaciju rizika, analizu prijetnji i ranjivosti te razumijevanje potencijalnih posljedica sigurnosnih incidenata.
  • Komunikacijske vještine: Uspješan menadžer sigurnosti mora biti sposoban jasno komunicirati sa drugim osobama.