hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVI SE

[Studenti VSS-a]

Naš Blog > [Studenti VSS-a]

Marin Slijepčević student je 1. godine Stručnog prijediplomskog studija sigurnosti, a studij je upisao na temelju iskustava prijašnjih studenata VSS-a. Sa studijem je zadovoljan te smatra da je ustroj studija dobro prilagođen izvanrednim studentima. Smatra da mu VSS pruža posebnu diplomu na tržištu rada, a dalje se vidi na Diplomskom studiju na smjeru Zaštite okoliša.

Studentu Marinu želimo puno uspjeha u daljnjem školovanju na VSS-u!