hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

Intervju s predavačicom VSS-a Ines Baksom, pred.

Ukratko nam se predstavite.    

Zovem se Ines Baksa i predavač sam na Visokoj školi za sigurnost u Zagrebu. Nakon završenog sveučilišnog studija i stjecanja naslova magistre unutar polja tehničkih znanosti, svoje poslovne aktivnosti provodim uglavnom na poslovima tehničke, stručne i znanstvene djelatnosti, kao i na poslovima kontrole, osiguranja i unapređenja kvalitete poslovanja i poslovnih procesa, s naglaskom na održivi razvoj, zaštitu okoliša i zaštitu na radu.

     Usavršavala sam se u specijalističkom području zaštite na radu i zaštite okoliša, a bila sam i koautor na poslovima izrade brojnih zapaženih znanstvenih radova i provedbi znanstvenih i stručnih istraživanja, u domeni interdisciplinarnog područja aktivnosti zaštite na radu i zaštite okoliša. Nadalje, razvijala sam svoje kompetencije u stručnom i znanstvenom području upravljanja zaštitom zdravlja ljudi i sigurnosti na radu učešćem na većem broju stručnih i znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu.

Koje biste temelje voljeli usaditi studentima?

   Smatram da je studentima potrebno usaditi želju za novim znanjima i spoznajama, iz velikog niza različitih područja, koja će  im pomoći u njihovom daljnjem profesionalnom i osobnom razvoju, kao i svijest koliko osobno mogu utjecati na događanja kao individue. Važna je spoznaja koliko mogu svojim znanjem, predanim radom, odgovornošću i pronicavošću doprinijeti svojoj radnoj i široj društvenoj zajednici.

Kako VSS može pridonijeti u obrazovanju stručnjaka zaštite na radu/zaštite okoliša?

   VSS je jedina visoka škola na našem području koja se posvetila obrazovanju mladih kadrova kao stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša, te stoga ima iznimnu akademsku odgovornost u obrazovanju tih stručnjaka. Samim tim je i doprinos VSS nemjerljiv, obzirom da smo svjesni kolika je potreba za stručnjacima ovog profila na tržištu rada, a povezano sa suvremenim svjetskim tokovima u poslovnom svijetu i proizvodnim i životnim procesima.

Koji su vještine ključne u području zaštite okoliša?

 Kao ključne vještine u području zaštite okoliša istaknula bih sposobnost sagledavanja šire slike, odnosno izraziti interdisciplinarni pristup ovoj tematici. Naime, danas više no ikad dolazi do izražaja koliko su naizgled potpuno različiti aspekti nekog poslovanja međusobno povezani. Globalna slika u području zaštite okoliša je nešto, što je potrebno moći pojmiti, sagledati i naravno znati i željeti na pravi način u kontekstu odgovoriti na postavljene nam izazove održivosti i održivog gospodarstva.

Ukoliko želite još nešto nadodati, budite slobodni isto učiniti.

 Dodala bih još samo da ako osoba ima lepezu interesa i želja za znanjem iz područja širokog spektra zaštite; od zaštite na radu, zaštite okoliša, korporativne zaštite i slično, VSS je pravo mjesto, s obzirom na to da na VSS-u rade i djeluju brojni eminentni stručnjaci iz tih područja.