hrUNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IN SECURITY AND SAFETY
en     en
APPLY NOW
hrUNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IN SECURITY AND SAFETY
en     en
APPLY NOW

V.D. DEKANA DR. SC. DARIO SILIĆ POSJETIO VATROGASNU ZAJEDNICU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA LOKACIJI VATROGASNOG TRENING CENTRA U ŠAPJANAMA

Novosti > V.D. DEKANA DR. SC. DARIO SILIĆ POSJETIO VATROGASNU ZAJEDNICU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA LOKACIJI VATROGASNOG TRENING CENTRA U ŠAPJANAMA

U Šapjanama pored Rijeke trenutno je u fazi izgradnje vatrogasni toranj, a u uporabnoj su funkciji polje za spašavanje iz ruševina, kabinet za uvježbavanje korištenja izolacijskih aparata te glavna zgrada u kojoj se, između ostalog, obavlja i nastava za polaznike prekvalifikacije za zvanje vatrogasac/vatrogasni tehničar pod okriljem Državne vatrogasne škole (izdvojena jedinica Rijeka). Na prekvalifikaciji predaje isključivo kadar VZPGŽ, koji je i okosnica idejnog planiranja i izgradnje segmenata vatrogasnog poligona. Na lokaciji se nalazi polje za uvježbavanje iz područja gašenja požara u zatvorenom prostoru, koje može parirati vrhunskim simulatorsko/taktičkim sklopovima koji se mogu naći u svijetu. V.d. Dekana Visoke škole za sigurnost dr. sc. Dario Silić, uz kolege iz Bina Istre, imao je priliku ustanoviti operativnu spremnost vatrogasnih postrojbi i pojedinaca unutar njih. Također je izvršena vizita planirane lokacije predodređene za tunel kao segment vatrogasnog poligona. Profesor Silić istaknuo je mogućnosti bilateralne suradnje VSS-a s vatrogasnom zajednicom PGŽ-a, kao i pomoć odnosno stipendiranje potencijalnih studenata pri VSS-u, s područja Istarske i PGŽ iz domene vatrogastva, kao jednom od važnih specijalizacija na VSS-u.