hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

V.D. DEKANA DR. SC. DARIO SILIĆ POSJETIO VATROGASNU ZAJEDNICU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA LOKACIJI VATROGASNOG TRENING CENTRA U ŠAPJANAMA

U Šapjanama pored Rijeke trenutno je u fazi izgradnje vatrogasni toranj, a u uporabnoj su funkciji polje za spašavanje iz ruševina, kabinet za uvježbavanje korištenja izolacijskih aparata te glavna zgrada u kojoj se, između ostalog, obavlja i nastava za polaznike prekvalifikacije za zvanje vatrogasac/vatrogasni tehničar pod okriljem Državne vatrogasne škole (izdvojena jedinica Rijeka). Na prekvalifikaciji predaje isključivo kadar VZPGŽ, koji je i okosnica idejnog planiranja i izgradnje segmenata vatrogasnog poligona. Na lokaciji se nalazi polje za uvježbavanje iz područja gašenja požara u zatvorenom prostoru, koje može parirati vrhunskim simulatorsko/taktičkim sklopovima koji se mogu naći u svijetu. V.d. Dekana Visoke škole za sigurnost dr. sc. Dario Silić, uz kolege iz Bina Istre, imao je priliku ustanoviti operativnu spremnost vatrogasnih postrojbi i pojedinaca unutar njih. Također je izvršena vizita planirane lokacije predodređene za tunel kao segment vatrogasnog poligona. Profesor Silić istaknuo je mogućnosti bilateralne suradnje VSS-a s vatrogasnom zajednicom PGŽ-a, kao i pomoć odnosno stipendiranje potencijalnih studenata pri VSS-u, s područja Istarske i PGŽ iz domene vatrogastva, kao jednom od važnih specijalizacija na VSS-u.