hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

Istaknuti profesori na temeljnim kolegijima iz domene sigurnosti

Istaknuti profesori na temeljnim kolegijima iz domene sigurnosti

Držeći da je predavački kadar glavni temelj i preduvjet kvalitete, a po uzoru na švicarske standarde obrazovne izvrsnosti, studente Visoke škole za sigurnost poučavat će istaknuti akademski autoriteti.

Nositelj kolegija “Društvo i rizici”, koji pruža bazična znanja o različitim sigurnosnim dimenzijama društva, uvaženi je profesor emeritus dr. sc. Ognjen Čaldarović.

Profesor emeritus dr. sc. Ognjen Čaldarović doktor je sociologije, koji se dodatno specijalizirao u inozemstvu, primjerice u New School for Social Research (New York City) te Indiana University (Indiana). Od 1997. godine redoviti je profesor u trajnom zvanju pri Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje na različitim kolegijima, poput “Sociologija rizika”, “Društvo rizika i suvremena sociologija”, “Sociologijski aspekti upravljanja gradom” itd. Tijekom bogate karijere, obnašao je uloge savjetnika sljedećih institucija: The World Bank (Washington D.C.), The Urban Institute (Washington D.C.), Research Triangle Institute (Washington D.C.). Bio je predsjednik Hrvatskog sociološkog društva te glavni urednik znanstvenog časopisa “Revija za sociologiju”. Neke od njegovih knjiga: “Sociologija i rat. Socijalne posljedice rata u Hrvatskoj 1991-1992.”, “Socijalna teorija i hazardni život. Rizici i suvremeno društvo”, “Social and Economic Analysis in Relation to Water Pollution”.

Nositelj temeljnih sigurnosno orijentiranih predmeta koji, poput kolegija “Osnove sigurnosti/Uvod u studije sigurnosti”, pružaju nužnu teorijsko-praktičnu podlogu shvaćanju slojevitoga spektra sigurnosnih pitanja modernog društva, bit će istaknuti ekspert u znanstvenom i praktičnom smislu, profesor visoke škole dr. sc. Darko Palačić.

Dr. sc. Darko Palačić, diplomirani je inženjer i magistar sigurnosti, magistar informacijskih znanosti, doktor znanosti zaštite na radu, Lead Risk Manager, certificirani menadžer korporativne sigurnosti te Lead auditor za QEOHS. Konzultant je za uvođenje i primjenu upravljanja rizicima, uvođenje i primjenu međunarodnih normi za sustave upravljanja, postupanje u izvanrednim situacijama te konzultant u području poslovne sigurnosti. Član je Europskog društva inženjera sigurnosti te Programskog odbora Međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Menadžment i sigurnost“. Dobitnik je državnog Priznanja za postignuća u zaštiti života i zdravlja radnika na radu te unapređivanje sustava zaštite na radu 2020. godine. Predsjednik je Odbora za primjenu sigurnosnih normi Hrvatske udruge menadžera sigurnosti te autor dviju knjiga: “Sustavi upravljanja sigurnošću” i “Zaštita osoba i imovine”.

Nastava kolegija iz domene sigurnosti bit će dodatno oplemenjena gostovanjem znanstvenika i stručnjaka različitih profila, poput prof. dr. sc. Mirka Bilandžića i znanstvenog suradnika dr. sc. Luke Leška, koji su zajednički nagrađeni za najbolju domaću znanstvenu knjigu iz područja sigurnosti 2020. godine, zatim doc. dr. sc. Tonćija Prodana, posebno istaknutog eksperta za protuterorizam itd.

Svi profesori navedeni ovom prilikom, ukupno su objavili više od trideset knjiga te preko 500 ostalih znanstvenih djela (poglavlja u knjigama, znanstveni i stručni radovi itd.).