hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

Knjiga direktora VSS-a istaknuta u službenom glasilu Asocijacije sudionika Međunarodne olimpijske akademije

Knjiga direktora VSS-a istaknuta u službenom glasilu Asocijacije sudionika Međunarodne olimpijske akademije.

Shodno viziji Visoke Škole za Sigurnost (VSS) u sklopu Swiss School of Business and Management Geneva, koja ističe inovativni akademski pristup integralnoj sigurnosti, a uvažavajući nove trendove sigurnosne prakse, naši predavači prenose bogato znanstveno i praktično iskustvo, stečeno u nacionalnom i međunarodnom okruženju.

U novom izdanju službenog glasila Asocijacije sudionika prestižne Međunarodne olimpijske akademije objavljen je članak Direktora VSS-a dr. sc. Luke Leška, a koji je izrađen kao sukus knjige “Sport i nacionalna sigurnost: Terorizam, špijunaža i korupcija u nogometu i ostalim sportovima”, koju je objavio u suautorstvu s istaknutim autoritetom u području sigurnosti, prof. dr. sc. Mirkom Bilandžićem. Knjiga je predstavljena u suorganizaciji nakladnika Despot infinitus i Hrvatskog olimpijskog odbora, a Hrvatska udruga menadžera sigurnosti tu je publikaciju proglasila najboljom domaćom znanstvenom knjigom u području sigurnosti protekle godine.

Izvor fotografije: HUMS
SKRAĆENI PRIKAZ KNJIGE

Sigurnosne studije, kao i praksa, doživjele su mnoga proširenja te su u kontinuiranome razvoju. Sport je jedan od aktualnijih fenomena naše epohe, međutim područje sporta ostalo je izvan sustavnoga interesa sigurnosnih studija i provedbene politike nacionalne sigurnosti. Taj problem, kao i globalan nedostatak djela slične tematike, vodio je postavlja­nju dvaju osnovnih ciljeva knjige. Prvi je teorijska analiza povezanosti sporta i nacionalne sigurnosti, potkrijepljena s više od 500 empirijskih primjera diljem svijeta. Drugi cilj podrazumijeva kreiranje provedbenih smjernica za razvoj sigurno­sne politike i prakse u svrhu sustavnoga upravljanja učincima sporta na nacionalnu sigurnost.

Elaboriran je okvir koji detektira barem tri razloga za uključenje sporta u studije sigurnosti generalno i studije terorizma partikularno, u kon­tekstu povezanosti sporta i nacionalne sigurnosti kroz prizmu analize pozitivnih i negativnih (internih i eksternih) učinaka sporta na relevantne elemente nacionalne sigurnosti. To su: sport i nacionalni identitet (nacionalna kohezija); sport, među­narodni ugled države i sportska diplomacija; te sport kao meta i instrument sigurnosnih ugroza (terorizam, atentati i otmice, špijunaža, navijačko nasilje i ekstremizam te korupcija i organizirani kriminal u sportu). Gdje god je utemeljeno, povučena je i paralela s kontekstom Republike Hrvatske.

Iako inicijalno zamišljen kao siguran, plemenit i lišen politike, sport je, uvažavajući sadržaj ove knjige, opravdano promatrati u kontekstu nacionalne sigurnosti. Prikazani teorijski, empirijski i analitički dokazi upućuju da sport, sportska događanja i njihovi akteri imaju sigurnosne dimenzije te su u kauzalnome odnosu sa sigurnošću. Da je sport relevantan za nacionalnu sigurnost potvrđuju i ključni dokumenti najvišega državnog ranga, strategije nacionalne sigurnosti (npr. u Ujedinjenom Kraljevstvu, Republici Irskoj, Japanu itd.). Stoga knjiga “Sport i nacionalna sigurnost”, u teorijskome i podatkovnome smislu, pruža doprinos izgradnji novoga smjera sigurnosnih studija, doprinos različitim poljima znanosti odnosno proširenju kurikuluma određenih obrazovnih institucija, kao i potencijal za kreiranje koncepcija i provedbenih sigurnosnih politika.

Poveznica na službeno glasilo Asocijacije sudionika Međunarodne olimpijske akademije nalazi se ovdje.