hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

NAČELNICA SEKTORA ZA ZAŠTITU NA RADU NADLEŽNOG MINISTARSTVA POSJETILA VSS

Dana 05. rujna 2023. godine Marina Borić, mag. ing. sec. (Načelnica Sektora za zaštitu na radu pri Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike) s kolegom Muhidinom Omerdićem, mr. sig. (Voditelj Službe za unapređivanje sigurnosti na radu i ovlaštenja), posjetila je Veleučilište studija sigurnosti.

Tom je prilikom dekan dr. sc. Luka Leško izložio temeljene aktivnosti i razvojne inicijative VSS-a te gostima pokazao novouređeni kampus, a razmijenjena su promišljanja s prodekanom za nastavu i studente dr. sc. Ivicom Katavićem, akademskom tajnicom izv. prof. dr. sc. Anom Rački Marinković i voditeljicom odjela kvalitete Margom Hajdin, mag. soc.

Jedna od glavnih tema bila je obveza stalnog stručnog usavršavanja i upisa u Registar osposobljavanja i usavršavanja iz zaštite na radu i obavljanja poslova zaštite na radu, propisana Pravilnikom o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (NN 142/21), a čija je primjena započela 01. rujna 2023. godine. U tu svrhu, Veleučilište studija sigurnosti kao kompatibilna visokoobrazovna ustanova postat će obrazovni suradnik, koji će periodično ponuditi kvalitetne stručne skupove s aktualnim interdisciplinarnim temama, u izvedbi eminentnih nastavnika, kao i stručnih predavača iz široke lepeze industrijskih partnera s kojima VSS redovito surađuje.