hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

NATJEČAJ – Visoka škola za sigurnost, s pravom javnosti, Zagreb

NATJEČAJ – Visoka škola za sigurnost, s pravom javnosti, Zagreb.

Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti, Zagreb, I. Lučića 5, u skladu s člankom 101. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statutom Visoke škole za sigurnost, a na temelju Odluke sa 6. sjednice Stručnog vijeća održane 19. listopada 2021., donijela je odluku i raspisuje

NATJEČAJ

za izbor u nastavna zvanja i/ili odgovarajuća radna mjesta:

– za izbor četiri (4) nastavnika u naslovno-nastavno zvanje predavača, za područje društvenih

znanosti, polje ekonomija

– za izbor jednog (1) nastavnika u naslovno-nastavno zvanje predavača, za područje

društvenih znanosti, polje pravo

– za izbor jednog (1) nastavnika u nastavno zvanje predavača, za područje društvenih

znanosti, polje sigurnosne i obrambene znanosti

– za izbor jednog (1) nastavnika u naslovno-nastavno zvanje predavača, za područje tehničkih

znanosti, polje kemijsko inženjerstvo

– za izbor jednog (1) nastavnika u nastavno zvanje predavača, za interdisciplinarno područje

znanosti, polje kognitivna znanost

Uz prijavu pristupnik treba priložiti u pisanom i elektroničkom obliku:

– životopis s detaljnim podacima o nastavnom, stručnom i znanstvenom radu

– dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje

– preslik diploma i domovnice

– dokumentacija pristupnika kojima hrvatski nije materinji jezik mora biti dostavljena na hrvatskom jeziku i pristupnici moraju priložiti dokaze o znanju hrvatskog jezika

– nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati.

Kandidati moraju zadovoljavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), uvjete Vijeća veleučilišta i visokih škola za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja i uvjete Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u zvanja Visoke škole za sigurnost s pravom javnosti.

Natječaj je otvoren 30 dana.

Natječaj se jednako odnosi na osobe obaju spolova.

Informacije na telefon (01) 4668-818, www.vss.hr.

Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti, Zagreb