hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVI SE

VSS okupio najbolji tim sigurnosnih stručnjaka na jednome mjestu: stručni predmeti i predavači visoke škole za sigurnost

Novosti > VSS okupio najbolji tim sigurnosnih stručnjaka na jednome mjestu: stručni predmeti i predavači visoke škole za sigurnost

Jedan od temeljnih stupova kvalitete Visoke škole za sigurnost (dio SSBM Geneva) svakako su istaknuti predavači, u pravilu doktori znanosti i istaknuti eksperti u svojim poljima. Visoka škola za sigurnost izvodi Preddiplomski stručni studij sigurnosti i Specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti, a ovaj članak donosi jedan dio stručnih nastavnih kolegija odnosno predavača koji ih izvode.

Na Preddiplomskom stručnom studiju sigurnosti koji traje tri godine, studenti tijekom prvih dviju godina i djelomično treće godine, slušaju zajednički nastavni program, pri čemu je dio treće godine predviđen i za specifične predmete odabranih smjerova (Zaštita na radu ili Zaštita od požara). Uz dio bazičnih predmeta, zajednički program Preddiplomskog studija obuhvaća i specifične stručne predmete poput Uvoda u studije sigurnosti koji izvode dr. sc. Darko Palačić (nositelj) i dr. sc. Luka Leško te gost predavač prof. dr. sc. Mirko Bilandžić, koji je na akademsku razinu u Republici Hrvatskoj uveo studije terorizma. Navedeni kolegij pruža uvid u osnovne teorijske postavke sigurnosti, vrste sigurnosti, vrste ugrožavanja, opasnosti, štetnosti i rizika. Ostali stručni kolegiji su Zaštita i spašavanje, Upravljanje rizicima, Kemijske štetnosti, Fizikalne štetnosti, Menadžment sigurnosti, Sustavi upravljanja sigurnošću itd.

Na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju sigurnosti koji traje dvije godine, studenti tijekom prve godine slušaju zajednički nastavni program, dok je druga godina predviđena za specifične predmete odabranih smjerova (Zaštita na radu, Zaštita od požara, Zaštita osoba i imovine, Zaštita okoliša). Zajednički program Specijalističkog diplomskog stručnog studija sigurnosti sadrži predmete poput Društvo i rizici, čiji je nositelj emeritus prof. dr. sc. Ognjen Čaldarović, prvi hrvatski sociolog koji je u nas razvio područje „sociologije rizika“. Doktor je sociologije koji se dodatno specijalizirao u inozemstvu, primjerice u New School for Social Research (New York City) te Indiana University (Indiana). Tijekom bogate karijere, obnašao je uloge savjetnika sljedećih institucija: The World Bank (Washington D.C.), The Urban Institute (Washington D.C.), Research Triangle Institute (Washington D.C.). Autor je 18 knjiga te više stotina znanstvenih i stručnih djela. Kolegij Društvo i rizici upoznaje studente sa sociološkim pristupima u analizi rizika, relevantnom literaturom i rezultatima istraživanja u Hrvatskoj i u svijetu (od uočavanja značajnosti proučavanja društvenih dimenzija “društva rizika” do ukazivanja na potrebu poduzimanja različitih mjera edukacije i informiranja) kako bi se fenomen rizika u društvu približio najširoj javnosti. Nadalje, kolegij Sigurnost informacijskih sustava izvodi doc. dr. sc. Darko Možnik, koji je sudjelovao na brojnim međunarodnim i domaćim projektima u području informacijske sigurnosti i sigurnosti informacijskih sustava. Kolegij Rukovođenje u zaštiti od katastrofa izvodi dr. sc. Zvonko Orehovec, koji studente poučava osnovnim vještinama upravljanja u katastrofama kroz sve četiri faze: prevenciju, pripravnost, reagiranje i sanaciju. Obučeni će studenti tako moći sudjelovati u postupku izrade procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, kao i izradi drugih planskih dokumenata iz područja zaštite i spašavanja.

Zasebni studijski smjerovi diplomskog studija donose zanimljive specifične kolegije, koje izvode veoma istaknuti predavači. Primjerice, smjer Zaštita osoba i imovine obuhvaća kolegij Osnove kriminalistike, koji izvodi general Mate Laušić koji je, između ostaloga, završio Galillei College u Haifi, Izrael. Tijekom svoje dugogodišnje karijere obnašao je niz odgovornih dužnosti u sigurnosnom i obrambenom sektoru Republike Hrvatske, a posebno se ističe dužnost Šefa osiguranja prvog predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana. Kolegij Zaštita osoba i imovine predaje dr. sc. Pavle Kalinić, s bogatim iskustvom pročelnika Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba. Jedan od predavača na kolegiju Zaštita od terorizma jest doc. dr. sc. Tonći Prodan, član Međunarodnog policijskog udruženja (International Police Association – IPA) te Odbora za pomorsku i lučku sigurnost Konfederacije europskih sigurnosnih službi (CoESS) sa sjedištem u Bruxellesu, a koji je kao sigurnosni ekspert gotovo dva desetljeća radio u sustavu nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske (MUP-SZUP, POA, SOA, Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost) gdje je obnašao rukovodeće i operativne dužnosti.

Posebno smo ponosni na respektabilan predavački kadar, koji uvelike doprinosi razvoju Visoke škole za sigurnost u međunarodni obrazovni centar izvrsnosti u integralnom području sigurnosti.