hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

Natječaj za izbor u naslovna nastavna zvanja

Na temelju članka 101. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11 94/13, 139/3, 101/14, 60/15, 131/17) Stručno vijeće Visoke škole za sigurnost  spravom javnosti  na sjednici održanoj dana  26.02.2021. raspisuje

Natječaj

  1. za izbor više nastavnika u naslovno nastavno zvanje profesor visoke škole, za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i management
  • za izbor više nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač, za područje društvenih znanosti, polje pravo, grana ustavno pravo
  • za reizbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje viši predavača, za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i management
  • za izbor više nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač za područje tehničke znanosti, polje Interdisciplinarne tehničke znanosti
  • za izbor više nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i management

Uvjeti za izbor u nastavno zvanje propisani su Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 94/13 ), Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola RH ( NN br.20/12 ):

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta, životopis ( u obliku izvješća o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti ), popis objavljenih radova ( u pisanom i elektroničkom obliku-na CD-u ), ovjerene preslike diploma i relevantne radove.

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola ( članak 13.Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 116/03).

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja molimo dostaviti u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Visoka škola za sigunost, Savska cesta 106, 10 000 Zagreb, s naznakom «za natječaj».

Nepotpune i nepravovremene prijave se neće razmatrati.

Zagreb, 11.03.2021.