hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

Profesorica VSS-a dr. sc. Mirsada Ćehić objavila je znanstveni rad u znanstvenom časopisu (Q1) s IF 3,672

Profesorica VSS-a dr. sc. Mirsada Ćehić, u suradnji s dr. sc. Ivanom Nikšić-Franjić, objavila je znanstveni rad u prestižnom znanstvenom časopisu Journal of Computational Chemistry (Q1, IF 3,672) pod naslovom “Reactions of a hydrogen atom with haloacetates in aqueous solutions: Computational evidence for proton-coupled electron transfer and competing mechanisms” (DOI: 10.1002/jcc.27191).

Dr. sc. Ivana Nikšić-Franjić je mlada znanstvenica zaposlena kao poslijedoktorandica na Zavodu za fizičku kemiju Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu. Dr. sc. Ivana Nikšić-Franjić je u svojoj doktorskoj disertaciji se upravo bavila nizom In silico istraživanja u području radikalskih reakcija, a svoju znanstvenu karijeru nastavlja na prestižnom Constructor University, Bremen, Njemačka.

Slika: lijevo dr. sc. Ivana Nikšić-Franjić, desno dr. sc. Mirsada Ćehić; slikano na Institutu Ruđer Bošković, ljubaznošću dr. sc. Ele Šarić

Istraživanje predstavlja važan znanstveni doprinos u području reakcijskih mehanizma i kinetike radikalskih reakcija u vodenim otopinama. U radu je detaljno opisan mehanizam prijenosa protona i elektrona, koji kontrolira brojne biološke (fotosinteza, stanično disanje, enzimske reakcije, oksidativni stres, itd.) i elektrokemijske procese (kataliza, polimerizacija, uređaji za pretvorbu energije, itd.). Po prvi puta je takav mehanizam uočen na najjednostavnijem mogućem radikalskom sustavu, a to je atom vodika. Korišteni modelni sustav pogodan je za efikasno ispitivanje uvjeta i čimbenika koji kontroliraju ovaj fascinantni mehanistički proces u kojem se proton i elektron prenose na haloacetate u različitim smjerovima, uslijed čega se atom vodika raspada.

U želji za postizanjem visoke razine kvalitete nastavnih programa, a po uzoru na švicarske standarde obrazovne izvrsnosti, ponosni smo što na VSS-u predaju eminentni i međunarodno priznati predavači i stručnjaci. Dr. sc. Ćehić i dr. sc. Nikšić-Franjić ovom prilikom čestitamo na ostvarenom znanstvenom doprinosu i veselimo se budućim.