hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

S RENOMIRANIM PREDAVAČIMA USUSRET NOVOM SEMESTRU STRUČNOG PRIJEDIPLOMSKOG STUDIJA SIGURNOSTI

Na VSS-ovom Stručnom prijediplomskom studiju sigurnosti kojim se stječe stručni naziv prvostupnik/ca (baccalaureus/a) inženjer/ka sigurnosti i zaštite, a što je prva razina bolonjskog visokog obrazovanja, studenti će u moderniziranom kurikulumu imati priliku slušati nastavu renomiranih predavača.

Na prvoj godini studija slijede kolegiji Zaštita i spašavanje, čiji je nositelj bivši dugogodišnji pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba doc. dr. sc. Pavle Kalinić, zatim Upravljanje rizicima u nositeljstvu dobitnika državnog priznanja za postignuća u zaštiti života i zdravlja radnika na radu te unapređivanje sustava zaštite na radu dr. sc. Darka Palačića, prof. struč. studija u trajnom zvanju. Nadalje, u današnje vrijeme vrlo primjenjiv predmet Uvod u projektni menadžment u sigurnosti predavat će glavni operativni direktor SSBM Geneva Dino Kolak, mag. oec.

Krizno komuniciranje važan je segment integralnog područja sigurnosti, a kolegij će izvoditi Gal Oberhofer Dimitrijević, MBA, Msc, rođena u Londonu. Kolegije Poslovna sigurnost te Organizacijsko ponašanje predavat će dr. sc. Ivica Katavić, prof. struč. studija u trajnom zvanju, koji je doktorirao poslovnu administraciju sa specijalizacijom iz menadžmenta na Northcentral University u Arizoni (SAD).

dr. sc. Mirsada Ćehić

Nekadašnja postdoktorska istraživačica Instituta Ruđer Bošković, a danas aktivna znanstvenica dr. sc. Mirsada Ćehić predavat će Fizikalne štetnosti. Također, Ivana Silić, mag. oec., EMBA, s preko 20 godina iskustva u financijama i bankarstvu, izvodit će kolegij Metode procjene ulaganja u sustave sigurnosti tijekom čega će studente upoznati s osnovnim i naprednim financijskim operatorima potrebnima za različite oblike poslovanja u domeni sigurnosti.

doc. dr. sc. Tonći Prodan

Ines Baksa, mag. ing. techn. text., koja prati nove trendove sustava upravljanja zaštitom zdravlja ljudi i sigurnosti radnika te recentna tehnološka rješenja unutar sustava kvalitete, okoliša i sigurnosti na radu, predavat će kolegij Opasne radne tvari. Odabrani izborni kolegij Privatna zaštita predavat će doc. dr. sc. Tonći Prodan, sigurnosni ekspert koji je gotovo dva desetljeća radio u sustavu nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske (MUP-SZUP, POA, SOA, Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost) gdje je obnašao rukovodeće i operativne dužnosti te se aktivno bavio pitanjima nacionalne i međunarodne sigurnosti u kojem području je surađivao s brojnim europskim i svjetskim sigurnosnim organizacijama.

Veleučilište studija sigurnosti kontinuirano teži osuvremenjivanju nastavnog kurikuluma sukladno potrebama tržišta rada uvjetovano kompleksnošću domene sigurnosti te kao stručni studij ustraje na uključenju istaknutih predavača s respektabilnom znanstvenom, ali i stručnom karijerom u raznim sigurnosnim poljima.