hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

STRUČNI SKUP VSS-A: BUDUĆNOST ZAŠTITE NA RADU

O skupu

U kontekstu obveze stalnog stručnog usavršavanja i upisa u Registar osposobljavanja i usavršavanja iz zaštite na radu i obavljanja poslova zaštite na radu čija je primjena započela 01. rujna 2023. godine (propisano Pravilnikom o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita, NN 142/21), Veleučilište studija sigurnosti periodično će ponuditi kvalitetne stručne skupove s aktualnim interdisciplinarnim temama vezanim uz zaštitu na radu.

Prvi stručni skup održat će se 10. studenoga 2023. godine online putem, u izvedbi eminentnih predavača. Marina Borić, mag. ing. sec., načelnica Sektora za zaštitu na radu, MROSP, govorit će o perspektivi i novim inicijativama u području zaštite na radu u Republici Hrvatskoj. Potom će dr. sc. Darko Palačić, predstojnik Katedre za zaštitu na radu Veleučilišta studija sigurnosti, temeljem bogatog akademskog i praktičnog iskustva održati predavanje na temu istraživanja incidenata. Istaknuti citirani znanstvenik s preko 1 600 citata, dr. sc. Mario Silić, govorit će o potencijalu primjene umjetne inteligencije u sferi zaštite na radu. Zaključno, nekadašnja članica Istraživačkog instituta Ruđer Bošković, danas predstojnica Katedre za zaštitu okoliša Veleučilišta studija sigurnosti dr. sc. Mirsada Ćehić, nazočne će upoznati s opasnostima u primjeni novih materijala u radu.

Stručni skup

  • Naziv skupa: Budućnost zaštite na radu
  • Datum: 10. studeni 2023.
  • Model: Online
  • Vrijeme: 10h00 - 13h30
  • Skup upisan u Registar osposobljavanja i usavršavanja
  • Cijena po polazniku: 100 EUR + PDV

Raspored izlaganja

10:00-11:00 Kamo ide zaštita na radu u RH?, Marina Borić, mag. ing. sec.

11:00-12:00 Istraživanje incidenata, dr. sc. Darko Palačić

12:00-12:45 Umjetna inteligencija u zaštiti na radu, dr. sc. Mario Silić

12.45-13:30 Opasnosti u primjeni novih materijala u radu, dr. sc. Mirsada Ćehić

Prijava

Sve zainteresirane, a koji se nalaze u Informacijskom sustavu zaštite na radu, pozivamo da prijavu podnesu putem Informacijskog sustava zaštite na radu.

Svi ostali zainteresirani mogu se prijaviti na info@vss.hr.

 

Predavači

Marina Borić, mag. ing. sec.

načelnica Sektora za zaštitu na radu, MROSP

dr. sc. Darko Palačić

predstojnik Katedre za zaštitu na radu Veleučilišta studija sigurnosti

dr. sc. Mario Silić

 profesor pri Veleučilištu studija sigurnosti i Swiss School of Business and Management Geneva

dr. sc. Mirsada Ćehić

predstojnica Katedre za zaštitu okoliša Veleučilišta studija sigurnosti

Trebate više informacija?

+385 (1) 4668 819
info@vss.hr