hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

Sudjelovanje predavača, suradnika i studenta VSS-a na međunarodnoj konferenciji “Man and Working Environment” u Nišu

U organizaciji Fakulteta zaštite na radu, Univerzitet u Nišu, dana 07. i 08.12.2023. godine u Nišu je održana The 20th International Conference  “Man and Working Environment” SAFETY ENGINEERING & MANAGEMENT – SCIENCE, INDUSTRY, EDUCATION (SEM-SIE 2023). Međunarodna konferencija SEM-SIE 2023 imala je za cilj okupiti znanstvenike, istraživače i stručnjake u svrhu razmjene znanja i rezultata istraživanja u području zaštite na radu i okoliša te održivog razvoja, odnosno pružiti interdisciplinarnu platformu za raspravu o inovacijama i trendovima koji pokrivaju teme konferencija.

Na navedenoj konferenciji radove su objavili profesor, suradnik u nastavi i student Veleučilišta studija sigurnosti. Dr. sc. Darko Palačić samostalno je objavio rad s temom „Concepts and Philosophy of OHS Risk Management“. Student Veleučilišta studija sigurnosti Filip Kovačić u suradnji sa dr. sc. Darkom Palačićem objavio je rad s temom „Comparative Analysis of the Fundamental Elements of OHS Legal Requirements in Croatia and Serbia“, a suradnik u nastavi Tomislav Katić, mag. ing. sec., objavio je rad s temom „A New Concept of Safety Leadership“.

 

Više informacija o konferenciji kao i zbornik svih objavljenih radova možete pronaći na linkovima:

https://www.znrfak.ni.ac.rs/SEMSIE/Proceedings.html

https://www.znrfak.ni.ac.rs/SEMSIE/assets/Proceedings/e-PROCEEDINGS%20-%20SEMSIE%202023.pdf