hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije i VSS potpisali sporazum o suradnji

Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije je dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka udruga od posebnog društvenog interesa u području zaštite od požara u koju se udružuju općinske, gradske i područne vatrogasne zajednice te samostalne javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva s područja županije, a u cilju zajedničkog djelovanja radi provedbe zaštite od požara i zaštite čovjekove okoline, temeljene na načelima humanitarnosti, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o civilnoj zaštiti te drugim srodnim propisima.

Zajednica usmjerava i usklađuje rad svojih članova u ostvarivanju zadataka i poslova u oblasti zaštite od požara, spašavanja ljudi i materijalnih dobara od požara i ostalih prirodnih i tehnoloških nesreća.  Svojim djelovanjem unapređuje protupožarnu zaštitu na području cijele Primorsko-goranske županije, a to čini unapređujući sve komponente sustava vatrogastva županije. Njihova je misija pripremiti i unaprijediti vatrogasni sustav za učinkovito djelovanje u provedbi temeljne djelatnosti. 

Cilj ove suradnje je podizanje kvalitete nastave i studijskih programa VSS-a, s naglaskom na smjer Zaštita od požara na prijediplomskom i diplomskom studiju, u svrhu približavanja studijskih programa VSS-a članovima Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije putem razmjene stručnih informacija, izrade projekata, organizacije stručnih predavanja i sl.