hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

Svečana inauguracija novog rektora Sveučilišta u Zagrebu

Dana 18. listopada 2022. u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, održana je svečana inauguracija novog rektora Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Stjepana Lakušića.

Uz raskošan glazbeni opus te govore predsjednika RH, gospodina Zorana Milanovića i drugih, odlazeći rektor prof. dr. sc. Damir Boras svečano je predao insignije Sveučilišta u Zagrebu novome rektoru, prof. dr. sc. Stjepanu Lakušiću, zaželjevši sreću njemu i njegovom timu novoizabranih prorektora.

Svečanoj ceremoniji nazočili su v. d. Dekana Visoke škole za sigurnost dr. sc. Dario Silić te direktor dr. sc. Luka Leško.

Skraćeni životopis rektora najvećeg sveučilišta u Republici Hrvatskoj:

Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić rođen je 1968. godine u Slavonskom Brodu. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, prometno usmjerenje, 1994. godine. Na istom fakultetu zaposlen je u zvanju znanstvenog novaka-asistenta na Zavodu za prometnice. Akademski stupanj doktora znanosti stekao je 2003. godine, a predaje od 1995./96. godine. Bio je gostujući nastavnik na Građevinskom fakultetu u Rijeci te u Skopju. Od akademske godine 2004./2005. predaje na poslijediplomskom doktorskom studiju Građevinskog fakulteta u Zagrebu, od 2014./15. bio je prodekan za znanost Građevinskog fakulteta, a dekan od 2018. godine. Urednik je 13 knjiga te je glavni urednik časopisa Građevinar.