hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

Intervju s prodekanom za nastavu i studente VSS-a, dr. sc. Ivicom Katavićem

U nastavku donosimo intervju s prodekanom za nastavu i studente VSS-a, dr. sc. Ivicom Katavićem, prof. stručnih studija u trajnom zvanju, koji pri Veleučilištu studija sigurnosti predaje kolegije Poslovna sigurnost i Organizacijsko ponašanje na Prijediplomskom studiju.

1. Ukratko nam se predstavite.

Akademsko radno i upravljačko iskustvo stjecao sam kao dekan visokog učilišta Europska poslovna škola Zagreb (dva mandata), predstojnik katedre poduzetništva i menadžmenta na Sveučilištu VERN’, Ravnatelj Instituta za obrazovanje za poduzetništvo, Glavni urednik znanstveno-stručnog časopisa  Obrazovanje za poduzetništvo, te predavač kolegija iz područja poduzetništva, organizacije i upravljanja. Objavio sam 38 znanstvenih i stručnih radova, napisao jednu knjigu i recenzirao puno radova za međunarodne konferencije i znanstveno-stručne časopise.

Korporativno iskustvo stjecao sam u (a) multinacionalnoj korporaciji kao direktor i član uprave, (b) dva poduzeća kao privatni poduzetnik i (c) dvije obrazovne ustanove kao suvlasnik. Educirao sam se u SAD-u (Doktor poslovne administracije sa specijalizacijom iz menadžmenta, Northcentral University, AZ) te usavršavao na prestižnim korporativnim akademijama i obrazovnim institucijama kao što je Balanced Scorecard Institute u suradnji s George Washington University, Washington D.C. gdje sam stekao certifikate za Balanced Scorecard Master Professional (BSMP) i Balanced Scorecard Professional (BSP).

2. Koje su Vaše dužnosti kao prodekan za nastavu i studente?

Kao prodekan za nastavu i studente, zadužen sam i odgovoran za:

 • upravljanje, nadzor, praćenje, analizu i izvještavanje o tijeku cjelokupnog nastavnog procesa na Veleučilištu,
 • kvalitetu i uspješno provođenje postojećih te za razvoj novih studijskih planova i programa u skladu s razvojnom strategijom 2027.
 • razvoj, njegovanje i poštivanje organizacijske kulture, etičkog kodeksa, kućnog reda i drugih internih normi Veleučilišta
 • razvoj nastavničkih kapaciteta
 • suradnju s predstojnicima katedri, nositeljima predmeta, nastavnicima, menadžerom kvalitete, studentskom službom, glasnogovornicima studijskih grupa te predstavnicima studentskog zbora.
 • organizaciju, provedbu, analizu, i izvještavanje o rezultatima postupka evaluacije nastave i zadovoljstva studenata i nastavnika (uz pomoć menadžera za kvalitetu i predstojnika katedri)
 • rješavanje pitanja studentskog standarda na Veleučilištu.

Ključni izazov pozicije prodekana za nastavu i studente je usklađenje nastavnog procesa, studijskih programa, podrške studentima i nastavnicima sa sustavom za osiguranja kvalitete.

3. Kako će Vaša uloga doprinijeti razvoju VSS-a?

Moj doprinos razvoju VSS-a temelji se na integraciji nastavnog procesa, studijskih programa, podrške studentima i nastavnicima u sustav integralnog upravljanja VSS-om.  Nadalje, svoj doprinos vidim i u procesu izrade dokumentacije za akreditaciju sustava učenja na daljinu (online studiji). Konačno, temeljem akademskog i korporativnog iskustva, smatram da mogu doprinijeti izgradnji i provedbi integralnog sustava upravljanja VSS-om.

4. Na VSS-u predajete predmete Organizacijsko ponašanje i Poslovnu sigurnost, a dugi niz godina ste radili kao poduzetnik. Koja znanja i vještine biste željeli prenijeti studentima putem tih kolegija?

VSS studija sigurnosti opredijelilo se za praktične studijske programe za integralnu i korporativnu sigurnost koja nudi vrhunsko istraživanje, praksu i obrazovanje stručnjaka u području sigurnosti. Kroz predmet Organizacijsko ponašanje studenti se upoznaju s problematikom individualnog i grupnog ponašanja u kontekstu organizacije i njezine uspješnosti. Preciznije, kako pojedine osobine ljudi utječu na njihovo ponašanje u organizaciji, te kako pojedini aspekti organizacije utječu na ponašanje ljudi.

Što se tiče predmeta Poslovna sigurnost, moja primarna uloga je upoznati studente sa strateškim pristupom sagledavanja prijetnji u internom i eksternom poslovnom okruženju. Fokus je stavljen na vještine prepoznavanja tradicionalnih prijetnji fizičkog ugrožavanja (požari, elementarne nepogode, teroristički napadi) kao i uočavanje sofisticiranih oblika napada utemeljenih na primjeni informacijsko-komunikacijske tehnologije (virusi, industrijska špijunaža, rušenje ugleda u javnosti), te proaktivnog organizacijskog i individualnog djelovanja.

5. Koje osobine i vještine krase uspješnog poduzetnika? Koji biste savjet dali našim studentima koji bi se željeli upustiti u poduzetničke vode?

Uspješan poduzetnik u trećem desetljeću 21. stoljeća nije samo preuzimatelj kalkuliranog rizika i donositelj odluka u uvjetima nesigurnosti i neizvjesnosti. S obzirom na brze i nepredvidive promjene u poslovnom okruženju, on usvaja nove pristupe upravljanju talentima, timskom radu, organizacijskoj strukturi, vlasništvu, marketingu i inovacijama. Integracijom umjetne inteligencije u poslovne procese stvaraju se  globalne poslovne prilike  uz ograničena kapitalna ulaganja.

Studenti koji bi se željeli upustiti u poduzetničke vode s ograničenim kapitalnim ulaganjem trebaju biti svjesni da 50 % novootvorenih poduzeća propadne u prvih pet godina. Ako ne žele biti dio statistike, evo nekoliko savjeta:

 • Pokrenite poslovanje koje je u skladu s Vašom osobnosti (poduzetnički duh) i u industriji za koju postoji potražnja (istraživanje tržišta).
 • Pokrenite svoj biznis dok ste još zaposleni kod drugog poslodavca.
 • Nemojte ulaziti u biznis sami. Uzmite partnera od povjerenja.
 • Napišite poslovni plan koji će usmjeriti Vaše poslovne aktivnosti.
 • Umrežite se. Kontaktirajte kupce/klijente. Testirajte potražnju za Vašim proizvodom/uslugom.
 • Pronađite izvore financiranja Vašeg poslovnog pothvata.
 • Izaberite lokaciju Vašeg poslovanja u skladu s potražnjom za Vašim proizvodom/uslugom (tržište), poreznim sustavom, …
 • Potražite profesionalnu pomoć u segmentu gdje niste ekspert.