hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

Mentalno zdravlje na radnom mjestu: ključna uloga stručnjaka zaštite na radu u brizi za dobrobit zaposlenika

Radno okruženje ima snažan utjecaj na opće zdravlje zaposlenika, a mentalno zdravlje postaje sve važnija komponenta ukupne dobrobiti na radnom mjestu. U toj borbi za očuvanje mentalnog zdravlja, stručnjaci zaštite na radu imaju ključnu ulogu u prepoznavanju, prevenciji i upravljanju faktorima rizika koji mogu utjecati na radnike. 

Stres, tjeskoba i depresija drugi su najčešći zdravstveni problem povezan s radom koji pogađa europske radnike. Psihosocijalni rizici proizlaze iz lošeg načina rada, organizacije i upravljanja, kao i iz lošeg socijalnog konteksta rada, a mogu dovesti do negativnih psiholoških, fizičkih i socijalnih ishoda. Neki od radnih uvjeta koji dovode do psihosocijalnih rizika su:

  • prekomjerno radno opterećenje
  • nesigurno radno mjesto
  • neučinkovita komunikacija
  • nedostatak potpore uprave ili kolega
  • psihološko i seksualno uznemiravanje 
  • zahtjevni klijenti, pacijenti, učenici itd.

Osim problema povezanih s mentalnim zdravljem, radnici koji pate od dugotrajnog stresa mogu razviti ozbiljne zdravstvene probleme kao što su bolesti krvožilnog sustava ili mišićno-koštani poremećaji. Na razini organizacije negativni učinci uključuju loš sveukupan poslovni učinak, učestalije izostajanje s posla te veću izmjenu radnika, kao i povećane stope nezgoda i ozljeda.

Pravilnim pristupom psihosocijalni rizici mogu se spriječiti ili se njima može uspješno upravljati, bez obzira na veličinu i vrstu poduzeća. Poslodavci imaju pravnu obvezu osigurati pravilnu procjenu i kontrolu rizika na radnom mjestu, a stručnjaci zaštite na radu trebaju surađivati s drugim odjelima kako bi analizirali radne uvjete, opterećenje poslom i druge faktore koji mogu utjecati na mentalno zdravlje. Stručnjaci zaštite na radu mogu pružiti informacije o važnosti očuvanja mentalnog zdravlja, prepoznavanju simptoma problema te pružiti resurse za pomoć istovremeno stvarajući podržavajuću radnu kulturu. Važna je i njihova suradnja s upravom kako bi razvili proaktivne programe prevencije mentalnih problema, organizirali edukacije o mentalnom zdravlju te destigmatizirali mentalne probleme kako bi potaknuli zaposlenike da potraže pomoć kada je to potrebno. Ovo može uključivati uspostavu politika ravnoteže poslovnog i privatnog života, promicanje tjelesne aktivnosti, te implementaciju strategija za upravljanje stresom. 

Važno je istaknuti da briga o mentalnom zdravlju na radnom mjestu zahtijeva suradnju svih razina poslovanja, no stručnjaci zaštite na radu imaju ključnu ulogu u pružanju smjernica, identifikaciji problema te promicanju zdravog radnog okruženja. Sposobnost organizacija da prepoznaju važnost mentalnog zdravlja i surađuju sa stručnjacima zaštite na radu odražava njihovu posvećenost stvaranju radnog okruženja u kojem svaki zaposlenik može prosperirati i doprinijeti organizacijskom uspjehu.