hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

VSS sklopio tri nova akademsko-industrijska sporazuma o suradnji

Prošlog tjedna VSS je sklopio tri nove suradnje i to s jednim akademskim te dva industrijska partnera. Novi akademski partner je National Defence College “G. S. Rakovski” Bugarska, a Hrvatske ceste i OIV – Digitalni signali i mreže su novi industrijski partneri. Od strane VSS-a sporazume je potpisao dekan dr. sc. Luka Leško, DBA, a od strane Military Academya zapovjednik Todor Dochev. U ime Hrvatskih cesta sporazum je potpisao Josip Škorić, dipl. ing. građ., a u ime OIV – Digitalnih signala i mreža predsjednik uprave i glavni direktor (CEO) Mate Botica.

Military Academy (BUL), odnosno National Defence College “G. S. Rakovski” Bugarska je nacionalna institucija visokog obrazovanja, kvalifikacija i primijenjenih znanstvenih istraživanja, vezanih uz vojni aspekt nacionalne sigurnosti, strateško upravljanje obranom i operativno zapovijedanje Oružanim snagama. Vode i obuke bugarskih i stranih vojnih časnika i civilnih osoba u sklopu stjecanja visokog obrazovanja. Osim obuke, provode znanstvena istraživanja u području sigurnosti i obrane.

  • Cilj im je edukacijom, razvojem i pružanjem potrebnih znanja oblikovati i educirati kompetentne čelnike i stručnjake koji će biti sposobni za upravljanje Oružanim snagama i drugim elementima nacionalne sigurnosti i obrane.
  • Specijaliziranim obukama osiguravaju rast Zapovjednog stožera i pripremaju ih za njihove upravljačke odgovornosti na taktičkoj, operativnoj i strateškoj razini zapovijedanja i upravljanja Oružanim snagama, Ministarstvom obrane, državnom upravom, strukturama i stožerima NATO-a i multinacionalnim misijama.

Hrvatske ceste za osnovnu zadaću imaju upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta. Njihov cilj je kvalitetno međusobno prometno povezati hrvatske regije, uz povezivanje na europske prometne pravce. Razvojem cestovne infrastrukture pospješuju uključivanje hrvatskog gospodarstva u međunarodno okruženje te osiguravaju dinamičan gospodarski razvitak.

  • Hrvatske ceste su uspostavile i sustav upravljanja okolišem koji primjenjuju i održavaju u svojem poslovanju u skladu s osnovnim organizacijskim vrijednostima te kontinuirano ispunjavaju obveze usklađenosti s nadležnom zakonskom regulativom iz područja zaštite okoliša.
  • Visoka razina svijesti o važnosti pozitivnog utjecaja na aspekte okoliša kao i donošenje ciljeva i programa zaštite okoliša, ugrađeni su u poslovanje i sve poslovne aktivnosti Hrvatskih cesta s ciljem trajnog unaprjeđenja sustava zaštite okoliša.
hrvatske-ceste-logo-3 - PELOT GLOBE

OIV – Digitalni signali i mreže glavni je pružatelj nacionalne strateške komunikacijske infrastrukture koja korisnicima nudi pouzdane digitalne mreže i platforme za odašiljanje i prijenos signala, distribuciju sadržaja te prijenos podataka kroz svjetlovodnu internetsku mrežu za mission-critical usluge.

  • Aktivno su prisutni u zemljama regije gdje nastavljaju širenje s konzultantskim uslugama te uslugama projektiranja, montaže i održavanja sustava digitalne zemaljske televizije (Srbija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija).

Cilj ovih suradnji je podizanje kvalitete nastave i studijskih programa VSS-a, u svrhu približavanja studijskih programa VSS-a zaposlenicima i suradnicima svih partnera s kojima je suradnja ostvarena i to putem razmjene stručnih informacija, izrade projekata, organizacije stručnih predavanja i sl. Ove suradnje odražavaju interese i potrebe svih strana te doprinosu ostvarenja zajedničkih koristi.