Veleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
APPLY NOW
Veleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
APPLY NOW
February 2021

Month

The importance of safety training at the workplace. Whose job is it, and what is considered under the term of safety training? From the very beginning of the employment process, one must get familiar with the safety standards, methodologies and protocols. Those may vary from place to place, from one occupational field to another. It...
Read More
Kvalitetno provođenje obuke o sigurnosti na radnom mjestu. Edukacija o sigurnosti – čiji je to zapravo posao, i što sve ona podrazumijeva? Od samih početaka procesa zapošljavanja, pojedinac se upoznaje sa sigurnosnim standardima, metodologijama i protokolima. Oni se razlikuju od mjesta do mjesta, te su specifični za svaki sektor rada. Naravno, nije isto radite li...
Read More
Marija Jukić Zubak, VSS Alumni Koja je vaša trenutna radna pozicija?  Trenutno sam zaposlena u norveškoj tvrtki ÅF Energy AS na poziciji HSE Advisor. Koji ste smjer VSS završili, te jeste li zaposleni u struci?  Završila sam: Stručni studiji sigurnosti- Smjer zaštita na raduSpecijalistički diplomski stručni studiji sigurnosti- Smjer zaštita na radu Specijalistički diplomski stručni studij...
Read More
Natječaj za stipendije do 28.02.2021 za Specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti Ukupno dodjeljujemo 12 stipendija za diplomski studij sigurnosti: 2 stipendije koje pokrivaju 100% troškova školarine 5 stipendija koje pokrivaju 50% troškova školarine 5 stipendija koje pokrivaju 30% troškova školarine  Proces prijave Cijeli proces prijave za stipendije pogledajte ovdje.
Read More
Did you know that… Professions related to Occupational Health and Safety are often interdisciplinary by their nature since they connect knowledge from the fields of psychology, ethics, labor law, ergonomics, health and other linked areas of expertise? Therefore, plenty career options and career advancements exist internationally – many countries have recognized these exact professions as...
Read More
Znaš li da… Su zanimanja vezana za sigurnost i zaštitu na radu često interdisciplinarna po svojoj prirodi jer podrazumijevaju znanja iz psihologije, etike, radnog prava, ergonomike, zdravlja i drugih srodnih disciplina, te otvaraju brojne mogućnosti u internacionalnom kontekstu?Internacionalna Organizacija Rada kao dio UN-a (International Labour Organisation) djeluje preko stotinu godina, te povezuje radnike, poslodavce i...
Read More
Zoran Gorički, Zapovjednik vatrogasne postaje, VSS Alumni Koja je vaša trenutna radna pozicija? Zapovjednik vatrogasne postaje u Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba. Koji ste smjer VSS završili, te jeste li zaposleni u struci? Završio sam specijalistički studij smjer Zaštita od požara. Zaposlen sam u struci. Zbog čega ste se odlučili baš na taj smjer obrazovanja,...
Read More
Zoran Gorički, Zapovjednik vatrogasne postaje, VSS Alumni What is your current job position? Commander of the fire station in the Public Fire Brigade of Zagreb. What major did you complete, and are you employed in the same field today? I completed a specialist study in the field of Fire Protection and I am currently employed...
Read More
Održivi život – upravljanje stresom U kontroliranim količinama i manjim vremenskim intervalima stres pomaže postizanju osobnih i profesionalnih ciljeva. Ako pogledamo graf ovisnosti pritiska i efikasnosti radnika, optimalna razina stresa daleko je od nule. Naprotiv, zdrava doza intenzivnih i zahtjevnih perioda pridonosi dinamici na radu, potiče nas da stvaramo i poboljšamo rezultate. Postojanje neopterećujuće tenzije...
Read More
How to promote stress management in the workplace? Stress in limited quantities and smaller time intervals helps in achieving both personal and organizational goals. Taking a look at the pressure-performance graph, the optimal value of stress is far from zero. On the contrary, a healthy dose of intensive and demanding periods gives dynamics to our...
Read More