enhrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
enhrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
siječanj 2021

Month

Sanja Miketić-Curman, PhD, VSS Alumni What is your current job position? I am currently the Head of Human Resources (I also manage the department of occupational safety, fire protection and environmental protection). What major did you complete, and are you employed in the same field today? I completed my undergraduate study in occupational safety, and...
Read More
dr.sc. Sanja Miketić-Curman, VSS Alumni Koja je vaša trenutna radna pozicija? Voditelj ljudskih resursa (rukovodim i odjelom zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša) Koji ste smjer VSS završili, te jeste li zaposleni u struci? Završila sam dodiplomski studij – smjer zaštita na radu, potom poslijediplomski studij integralne sigurnosti (sve na VSS). Odmah...
Read More
VSS Faculty Interview with Darko Palacic, PhD Darko Palacic, PhD Please briefly introduce yourself and your current position. Darko Palačić, PhD, former student of the College of Occupational Safety and Health, graduate engineer and a holder of a Master in Security, Master in Information Sciences, Doctor of Occupational Safety, Lead Risk Manager, Certified Corporate Security...
Read More
Intervju sa VSS profesorom dr. sc. Darko Palačić dr.sc. Darko Palačić Molim Vas da ukratko predstavite sebe i Vašu trenutnu poziciju. Dr.sc Darko Palačić, nekadašnji student Visoke škole za sigurnost, diplomirani inženjer i magistar sigurnosti, magistar informacijskih znanosti, doktor znanosti zaštite na radu, Lead Risk Manager, Certificirani menadžer korporativne sigurnosti, Lead auditor za QEOHS te...
Read More
Nasilje na radnom mjestu Često razmišljamo o nasilju kao fizičkoj povredi, međutim ono je kao pojam toliko šire, i često se pojavljuje u suptilnim formama. Čak i diskriminacija koja je integrirana u procese, strukture i kulture koje susrećemo svakodnevno i čiji postajemo dio, po svojoj se prirodi može definirati kao oblik nasilja. Seksualno uznemiravanje, širenje...
Read More
Dario Gauš, VSS profesor Molim Vas da ukratko predstavite sebe i Vašu trenutnu poziciju. Dario Gauš rođen je 1975. godine. Svoju karijeru kao profesionalni vatrogasac započeo je 1994. kada se zapošljava u JVP Grada Rijeke. Obavljao je poslove vatrogasca i vozača vatrogasnog vozila do 2002. godine kada je unaprijeđen u voditelja smjene. Godine 2004. unaprijeđen...
Read More
Ravnoteža privatnog i poslovnog života. Više nego ikad prije, tijekom Covid pandemije linija između privatnog i profesionalnog je postala odveć mutna i nejasna – gotovo nečitljiva. Urede su zamijenili naši dnevni boravci. Djeca koja skaču i pjevaju u pozadini predavača koji pokušava održati Zoom prezentaciju postala su uobičajena, čak i simpatična pojava. Iako postoje značajne prednosti...
Read More
Zašto brži rad nije nužno i bolji? U razdoblju kada se čini da je vrijeme izjednačeno s novcem, efikasnost postaje normom. Žurba na sastanke, predati zadatke, odgovoriti na mailove, djelovati kao pojedinac ali istovremeno biti i dio tima, osjećaj da trebamo biti dostupni cijelo vrijeme – čini se vrlo lako da se pojedinac nađe u...
Read More
Nedostatak komunikacije na radnom mjestu dovodi do sigurnosnih pitanja Bez obzira na profesiju, komunikacija zauzima centralno mjesto kako bismo osigurali čovjeku ugodna i efikasna radna mjesta, oslobođena od nepotrebnog stresa i ozljeda na radu. Bez pristupa relevantnim informacijama, posao se može činiti besmislenim i nevažnim. Slično tome, ako mjere sigurnosti i opreza te protokoli zaštite...
Read More
Visoka Škola za Sigurnost (VSS) objavljuje početak upisa na specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti s početkom od 03/2021. Više informacija o studiju na sljedećem linku. Broj mjesta je ograničen. Ukoliko trebate više informacija možete nas kontaktirati na info@vss.hr.
Read More