hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
srpanj 2023

Month

Hrvatski Savez hokeja na ledu hrvatska je krovna organizacija za hokej na ledu osnovana 1935. godine u Zagrebu, a od 1992. član je Međunarodne federacije hokeja na ledu (International Ice Hockey Federation- IIHF). Hrvatski savez hokeja na ledu broji 15 članica uključujući klubove hokeja na ledu, klubove inline hokeja, jedno sportsko društvo, Zagrebački savez hokeja...
Read More
Zaštita od požara je od vitalne važnosti za društvo. Požari mogu prouzročiti velike materijalne štete, ozljede i gubitak života. Pravilna prevencija i brza intervencija vatrogasaca mogu značajno smanjiti posljedice požara. Osim toga, vatrogasci igraju ključnu ulogu u educiranju javnosti o mjerama sigurnosti koje se mogu poduzeti kako bi se smanjio rizik od požara u domovima,...
Read More
U nastavku donosimo intervju s predavačicom Ivanom Silić, mag. oec., EMBA, koja pri Veleučilištu studija sigurnosti predaje kolegij Metode procjene ulaganja u sustave sigurnosti na Stručnom prijediplomskom studiju sigurnosti. 1. Ukratko nam se predstavite • Trenutno radim u Swiss School of Business and Management Geneva na poziciji Direktorice operacija te sam od 2020. godine jedan od...
Read More
Profesorica VSS-a dr. sc. Mirsada Ćehić, u suradnji s dr. sc. Ivanom Nikšić-Franjić, objavila je znanstveni rad u prestižnom znanstvenom časopisu Journal of Computational Chemistry (Q1, IF 3,672) pod naslovom “Reactions of a hydrogen atom with haloacetates in aqueous solutions: Computational evidence for proton-coupled electron transfer and competing mechanisms” (DOI: 10.1002/jcc.27191). Dr. sc. Ivana Nikšić-Franjić...
Read More
Veleučilište studija sigurnosti (VSS) dio je grupacije Swiss School of Business and Management Geneva, globalne i inovativne poslovne škole sa studentima iz preko 130 zemalja svijeta. VSS gaji višedesetljetnu tradiciju obrazovanja sigurnosnih stručnjaka i akreditirana je visokoobrazovna ustanova u Republici Hrvatskoj, a okuplja eminentan tim sigurnosnih stručnjaka na jednome mjestu, pri čemu su programi i...
Read More
Osnovana 1950. godine kao interna služba Planinarskog saveza Hrvatske, Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) je neprofitna udruga koja obavlja djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku. Obuhvaća 25 stanica diljem zemlje, a broji preko 1 000 članova. Jedna je od temeljnih operativnih snaga sustava civilne zaštite Republike Hrvatske, a organizira, unapređuje i obavlja djelatnost spašavanja i...
Read More
dr. sc. Luka Leško, dr. sc. Viswanath Venkatesh i dr. sc. Mario Silić U sklopu ICTO konferencije o informacijskim i komunikacijskim tehnologijama na prestižnom pariškom Sveučilištu Sorbonne, koju su kao organizacijski partneri podržali VSS i SSBM, dekan VSS-a dr. sc. Luka Leško, DBA i profesor dr. sc. Mario Silić su u ulozi članova znanstvenog odbora...
Read More
Dana 6. i 7. srpnja 2023. na prestižnom pariškom Sveučilištu Sorbonne, osnovanom davne 1257. godine, održava se tradicionalna ICTO konferencija o informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, s ovogodišnjom podtemom etičnosti i odgovornosti primjene umjetne inteligencije za održivo društvo. Ponosni smo istaknuti kako su Veleučilište studija sigurnosti i Swiss School of Business and Management organizacijski partneri konferencije...
Read More