hrUNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IN SECURITY AND SAFETY
en     en
APPLY NOW
hrUNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IN SECURITY AND SAFETY
en     en
APPLY NOW
edukacija

Tag

Osposobljavanje se obavlja na temelju čl. 30., st. 2. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14. i 94/18.) prema kojemu svaki stručnjak zaštite na radu iz ovlaštene tvrtke, ako obavlja osposobljavanje radnika za rad na siguran način, mora imati osnovna andragoška znanja. Cjeline koje obuhvaćaju ovu edukaciju su sljedeće: 1. UVOD 2. ETAPE...
Read More
Osposobljavanje se obavlja na temelju čl. 30., st. 2. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14. i 94/18.) prema kojemu svaki stručnjak zaštite na radu iz ovlaštene tvrtke, ako obavlja osposobljavanje radnika za rad na siguran način, mora imati osnovna andragoška znanja. Cjeline koje obuhvaćaju ovu edukaciju su sljedeće: 1. UVOD 2. ETAPE...
Read More
Osposobljavanje se obavlja na temelju čl. 30., st. 2. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14. i 94/18.) prema kojemu svaki stručnjak zaštite na radu iz ovlaštene tvrtke, ako obavlja osposobljavanje radnika za rad na siguran način, mora imati osnovna andragoška znanja. Cjeline koje obuhvaćaju ovu edukaciju su sljedeće: 1. UVOD 2. ETAPE...
Read More