hrUNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IN SECURITY AND SAFETY
en     en
APPLY NOW
hrUNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IN SECURITY AND SAFETY
en     en
APPLY NOW
Seminar

Tag

Ekotoksikologija i sigurnost okoliša u radu u korelaciji su s proučavanjem utjecaja kemikalija na živi svijet te očuvanjem okoliša. Pregled fundamentalnih aspekata ekotoksikologije i sigurnosti okoliša u radu: Proučavanje utjecaja kemikalija na okoliš Procjena rizika za okoliš Praćenje emisija i otpada Održiva uporaba resursa Alternativne metode i zamjene Zakonodavstvo i regulacije Edukacija i osviještenost U...
Read More
Poduzetnici sa različitim svrhama i motivima prikupljaju i obrađuju naše osobne podatke. Tema zaštite osobnih podataka vrlo se često obrađuje sa pozicije voditelja i izvršitelja obrade osobnih podataka u svjetlu potrebe usklađivanja njihovog poslovanja sa tzv. GDPR-om, odnosno Općom uredbom o zaštiti podataka. Međutim, tema zaštite osobnih podataka iznimno je važna i sa pozicije samih...
Read More
Ovaj webinar osmišljen je za sve poslovne lidere, menadžere i sigurnosne stručnjake koji žele ojačati kapacitete svoje organizacije protiv poslovno-obavještajnih prijetnji. Webinar donosi ključne strategije i alate za zaštitu vaših poslovnih interesa, podataka i imovine. U poslovnom svijetu informacija je moć, a biti korak ispred drugih ključ je uspjeha. Ključne teme: – Poslovne (protu)obavještajne strategije:...
Read More
Predavač: dr. sc. Darko Palačić Trajanje: 45 minuta Najava sadržaja webinara: Poslodavac je odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu radnika u svim dijelovima organizacije rada i u svim radnim postupcima. Osim radnika i osoba na radu, na mjestu rada, odnosno u objektima poslodavca mogu se nalaziti i druge osobe, a to su osobe...
Read More
U izvješćima o korporativnoj održivosti u skladu s CSR direktivom koja je prenesena u zakon o računovodstvu i Zakon o reviziji, obveznici izvještavanja moraju ocijeniti svoje djelatnosti prema tehničkim kriterijima održivosti za šest okolišnih ciljeva te minimalnim kriterijima zaštite koji se odnose na zaštitu na radu i ljudska prava. Okolišni ciljevi za koje su propisani...
Read More
Predavač: dr. sc. Darko Palačić Trajanje: 45 minuta Najava sadržaja webinara: Svrha provedbe zaštite na radu je sustavno unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu, sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom. Radi unapređivanja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu propisuju se opća načela sprječavanja rizika na...
Read More
Kemijska sigurnost u radu odnosi se na: uspostavljanje i održavanje sigurnosnih uvjeta/zahtjeva prilikom rukovanja, skladištenja, upotrebe i deponiranja kemikalija, zaštitu zaposlenika, zajednice i okoliša od potencijalnih opasnosti. Glavni cilj kemijske sigurnosti u radu je smanjenje rizika od nezgoda i ozljeda uzrokovanih kemikalijama te sprječavanje neželjnih utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš. Ključni aspekti kemijske sigurnosti...
Read More
Poslovne tajne važan su instrument zaštite ulaganja u razvoj poslovanja i ubrajaju se među najčešće oblike zaštite rezultata intelektualnog stvaralaštva, a osobito su važne malim i srednjim poduzećima te poduzećima koja tek započinju s obavljanjem djelatnosti (start-upovi) kao i poduzećima u sektoru usluga. Što sve može biti poslovna tajna? Koje su mjere fizičke i pravne...
Read More
Seminar obuhvaća tematiku primjene umjetne inteligencije u integralnom području sigurnosti, uključivo sljedeće domene: (Protu)terorizam Obavještajno djelovanje (analitička faza obavještajnog ciklusa) Krizno komuniciranje Poslovna sigurnost Zaštita na radu Zaštita osoba i imovine   Cijena: 200 EUR + PDV
Read More
Otkrijte kako zaštititi svoje poslovanje na webinaru “Planiranje, projektiranje i operativna implementacija korporativne sigurnosti”. Predavanje će biti posebno napravljeno za profesionalce koji žele proniknuti u dinamiku korporativne sigurnosti. Naši stručni govornici doc. dr. sc. Tonći Prodan i gen.puk. (u mir.) Mate Laušić vodit će vas kroz osnovne strategije i inovativne pristupe u planiranju, dizajnu i...
Read More
1 2