hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVI SE
30 lipnja, 2023

Day

Katarina Kovačević studentica je 1. godine Stručnog diplomskog studija sigurnosti te je zaposlena kao Savjetnica za sigurnost na radu u tvrtki AITAC Schiffbau Gmbh. VSS je odabrala kako bi ju unaprijedilo u stručnom području sigurnosti i zaštite te omogućilo napredak u poslovnom svijetu. Očekuje da će na studiju dobiti kvalitetno znanje koje će moći primijeniti...
Read More
U nastavku donosimo intervju s predavačem Dinom Kolakom, mag. oec., koji pri Veleučilištu studija sigurnosti predaje na Prijediplomskom studiju. 1. Ukratko nam se predstavite. Magistrirao sam 2016. godine na Sveučilištu u Zagrebu (EFZG) s fokusom na sprječavanje pranja novca. Tijekom studija, duboko sam se zainteresirao za područje financija i sigurnosti te sam odlučio usmjeriti svoje...
Read More
Marin Slijepčević student je 1. godine Stručnog prijediplomskog studija sigurnosti, a studij je upisao na temelju iskustava prijašnjih studenata VSS-a. Sa studijem je zadovoljan te smatra da je ustroj studija dobro prilagođen izvanrednim studentima. Smatra da mu VSS pruža posebnu diplomu na tržištu rada, a dalje se vidi na Diplomskom studiju na smjeru Zaštite okoliša....
Read More